Obowiązujące prawo jest niejasne, a marszałkowie województw nie są pewni, co należy do ich obowiązków. Wyroki sądów administracyjnych są ze sobą sprzeczne.

etap legislacyjny: skierowano do Senatu