O wyroku, który zapadł w ubiegły wtorek informuje portal "Wirtualna Polska".

Na drogę sądową wystąpił były doradca dawnej minister cyfryzacji Anny Streżyńskiej – Tymon P. Radzik.

Jak opisuje wp.pl, wszystko wydarzyło się 6 września 2017 rok, gdy pan Tymon jechał na spotkanie. Autobusy nie przyjeżdżały od kilkudziesięciu minut, więc skorzystał z Ubera. Następnie wystąpił do przewoźnika – tę linię za zlecenie ZTM obsługiwała Arriva Bus Polska – z wnioskiem o odszkodowanie.

Firma odmówiła zwrotu kosztów, tłumacząc, że pasażerowie powinni liczyć się z tym, że autobusy nie jeżdżą punktualnie.

- Sąd orzekł, że przewoźnicy komunikacji miejskiej są odpowiedzialni za terminowość odjazdów środków publicznego transportu zbiorowego. Rozkład jazdy musi być możliwie precyzyjny, a pasażer ma prawo móc na nim polegać – mówi portalowi Tymon P. Radzik.

Jak można przeczytać na facebookowym profilu Radzika, zgodnie z wyrokiem sądu i przedstawionym na rozprawie ustnym uzasadnieniem tego orzeczenia, nie można powoływać się na zatory drogowe (korki) jako przesłanki usprawiedliwiające opóźnienie środków komunikacji miejskiej i stanowiące tzw. "siłę wyższą".

Sąd podzielił stanowisko młodego mężczyzny, że za terminowość transportu miejskiego bezpośrednio odpowiedzialny jest przewoźnik (w tym przypadku Arriva Bus Transport Polska z Torunia), a nie organizator publicznego transportu zbiorowego (w tym przypadku Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie), mimo że rozkład jazdy komunikacji miejskiej ustala właśnie organizator publicznego transportu zbiorowego. - Przewoźnik jest profesjonalnym podmiotem, zgodził się być związany warunkami umowy z ZTM, pozbawiającej go prawa do ustalania rozkładu jazdy, i nie może stąd wywodzić ograniczenia odpowiedzialności względem osób trzecich (pasażerów) - wskazał sąd, cytowany przez Tymona P. Radzika.