„Wraz ze wszystkimi państwami członkowskimi UE, mamy ustalone plany awaryjne tak, aby natychmiast przyjąć uchodźców z Ukrainy” – powiedziała szefowa UE. „Będą u nas mile widziani”. Wyjaśniła, że Unia Europejska udzieli Ukrainie pomocy humanitarnej w celu zaspokojenia potrzeb uchodźców. Podkreśliła, że Ukraina otrzyma zwiększone wsparcie finansowe, oprócz już dostępnej pomocy finansowej w wysokości 1,2 mld euro.

Czytaj więcej

UE: Mocarstwo jądrowe zaatakowało sąsiada, grozi innym

Ambasador USA przy ONZ Linda Thomas-Greenfield oznajmiła w środę, że konflikt wywołany przez Rosję z Ukrainą może skutkować „nowym kryzysem uchodźczym” i nawet 5 milionów ludzi może zostać przesiedlonych”.

Komisarz ds. wewnętrznych UE  Ylva Johansson poinformowała, że spośród państw unijnych graniczących z Ukrainą (Polska, Słowacja, Rumunia i Węgry) najlepiej na przyjęcie dużej liczby Ukraińców przygotowana jest Polska. Słowacja zapewniła, że jest gotowa na przyjęcie uchodźców. Rumunia  poinformowała, że nie spodziewa się, że wielu Ukraińców ucieknie na jej terytorium, ale jest gotowa przyjąć połowę z nich. Nawet Węgry, których premier Viktor Orban jest znany ze swojego twardego stanowiska w sprawie imigracji, wyraziły gotowość przyjęcia uchodźców z zaatakowanej przez Rosję Ukrainy.