Zmienione zasady wydawania interpretacji podatkowych obowiązują już od czterech miesięcy. W tym czasie na ich podstawie udzielono 1495 odpowiedzi (dane do 26 października). Byłoby ich znacznie więcej, gdyby nie liczne błędy we wnioskach. Wygląda na to, że wiele osób, które w tym czasie zwróciły się z pytaniami, niezbyt dokładnie zapoznało się z nowymi regulacjami.– Spośród 364 wniosków, jakimi zajmowało się Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, aż 134 nie rozpatrzono ze względu na brak opłaty, a dziesięciu ze względu na braki formalne – informuje Grażyna Piechota z Izby Skarbowej w Katowicach.

– W Biurze Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku rozpatrzono 644 wnioski. Wydano jednak tylko 472 interpretacje, ponieważ pozostałe pisma nie spełniały wymogów formalnych – mówi Andrzej Kulmatycki z Izby Skarbowej w Warszawie. W Biurze Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu liczby te wyniosły odpowiednio 669 i 446.Wnioskodawcy zapominają, że przepisy są bezwzględne. Z art. 14g § 2 ordynacji podatkowej wynika, że jeśli opłata nie zostanie wniesiona w terminie, wniosek nie jest rozpatrywany. Jego autor o tym nie wie, bo urząd nie wysyła wezwania do uiszczenia opłaty.

– Niestety, większość wniosków wymaga wezwania podatnika. Często popełniają oni bardzo proste błędy, np. zapominają wpisać NIP lub inne dane identyfikujące. Zdarza się nawet, że mylą się przy podawaniu adresu do korespondencji. Bardzo często nie zostaje wskazany organ podatkowy właściwy dla wnioskodawcy. W wielu wypadkach podatnicy zapominają zaznaczyć, jakiego podatku dotyczy pytanie, i nie wskazują przepisów, które mają być przedmiotem interpretacji – wylicza Grażyna Piechota. Radzi, aby w razie wątpliwości i problemów korzystać z infolinii KIP. Wskazuje także na możliwość skorzystania z interaktywnej wersji formularza ORD-IN, który zamieszczony jest na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.– W wielu wypadkach z pytaniem występuje nie sam podatnik lub płatnik, ale osoba upoważniona. Wtedy dość częstym błędem jest brak pełnomocnictwa lub innego dokumentu, który upoważnia do występowania o interpretację w imieniu wnioskodawcy. Zdarza się, że dołączone do sprawy pełnomocnictwo nie dotyczy reprezentowania w sprawach o interpretację przepisów prawa podatkowego, ale jest to np. pełnomocnictwo do podpisywania i poprawiania deklaracji lub reprezentowania podatnika podczas kontroli podatkowej albo postępowania podatkowego – zauważa Małgorzata Spychała-Szuszczyńska z Izby Skarbowej w Poznaniu.Te wszystkie błędy opóźniają termin uzyskania odpowiedzi. Podatnicy mogą ograniczyć te negatywne konsekwencje, zamieszczając we wniosku numer telefonu, który umożliwia urzędnikom szybki kontakt z wnioskodawcą.

Wielu podatników w ostatnich miesiącach zadało pytanie: czy sprzedaż działek należących do majątku prywatnego podlega opodatkowaniu VAT. W zdecydowanej większości nakazywano im odprowadzanie podatku. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego (sygn. I FPS 3/07) wydany 29 października potwierdził wcześniejsze opinie ekspertów, że pogląd ten należy uznać za nietrafny.

– Osoby, które w ostatnich dniach otrzymały odpowiedź, że od sprzedawanych gruntów muszą zapłacić VAT, powinny wezwać, w terminie 14 dni od doręczenia im interpretacji, ministra do usunięcia naruszenia prawa, a następnie wnieść skargę do sądu administracyjnego. Można mieć także nadzieję, że minister finansów z urzędu zmieni wcześniej wydane interpretacje, tak aby były zgodne z orzecznictwem NSA. Ordynacja podatkowa daje mu bowiem taką możliwość – mówi Alicja Sarna, doradca podatkowy z kancelarii MDDP.

Doradcy podatkowi dostrzegają zarówno zalety, jak i wady funkcjonujących od 1 lipca zasad wydawania interpretacji.

– Analiza pierwszych interpretacji wydanych na nowych zasadach wskazuje, że są one bardziej jednolite. Organom podatkowym łatwiej jest chyba zapanować nad treścią odpowiedzi udzielanych przez cztery ośrodki, a nie przez kilkaset urzędów skarbowych. To duża zaleta nowych rozwiązań – uważa Alicja Sarna

.– Niestety, spotkałem się już z przypadkiem przedłużenia terminu na wydanie interpretacji. To bardzo niebezpieczny precedens. Tym bardziej że zostało to uzasadnione tym, że pytanie jest skomplikowane, a do urzędu wpływa bardzo dużo wniosków – mówi Dariusz Malinowski, doradca podatkowy w firmie KPMG. Jego zdaniem potwierdza to, że Warszawskie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej, bo to ono nie zdążyło odpowiedzieć na czas, boryka się z brakami kadrowymi. Istnieją więc obawy, że tego rodzaju praktyka może się upowszechnić. To spowodowałoby, że indywidualne interpretacje przestałyby pełnić swoją funkcję. Szczególnie że nowe przepisy mówią, iż pełną ochronę gwarantuje tylko odpowiedź uzyskana przed zaistnieniem danego zdarzenia.

Niektórzy podatnicy liczyli, że odpowiedzi udzielane w imieniu ministra finansów będą interpretowały prawo w sposób bardziej przyjazny podatnikom. Czy tak jest w istocie?

Autopromocja
Historia Uważam Rze

Teraz z darmową dostawą i e‑wydaniem gratis!

ZAMÓW

– Nie należy liczyć na znaczną zmianę w tym zakresie – uważa Dariusz Malinowski. Wskazuje, że podstawową rolą organów podatkowych jest dbanie o dochody budżetu i wysoką ściągalność podatku. Dlatego na całym świecie przedstawiciele fiskusa najczęściej rozstrzygają wątpliwości na niekorzyść podatnika. Dobrze więc, że nowe przepisy skróciły drogę do dochodzenia swoich praw przed sądem administracyjnym.

Tak naprawdę w sytuacjach niejednoznacznych korzystną interpretację można bowiem uzyskać tylko w wyniku skargi do sądu.

Najczęściej popełniane błędy to:

- Niewniesienie opłaty (75 zł od każdego stanu faktycznego)

- Brak wszystkich danych identyfikacyjnych

- Niewskazanie organu podatkowego właściwego dla wnioskodawcy

- Brak pełnomocnictwa do zadania pytania w imieniu podatnika

- Niewskazanie przepisów, które mają być przedmiotem interpretacji

- Niekompletny stan faktyczny sprawy

- Niezapisanie konkretnych pytań, na które zainteresowany chce uzyskać odpowiedź

- Brak stanowiska wnioskodawcy

Interpretacje dotyczyły następujących pytań:

- Czy sprzedaż gruntów przez osobę fizyczną jest opodatkowana VAT?

- W jaki sposób obliczać podatek dochodowy od osób fizycznych od sprzedaży nieruchomości: czy stosować przepisy w brzmieniu przed 1 stycznia 2007 r. czy nowe zasady?

- Czy wstępna opłata leasingowa może być jednorazowo zaliczona do kosztów uzyskania przychodów?

- W jakich sytuacjach wniesienie aportu powoduje konieczność korekty wcześniej odliczonego VAT?

- Jak są opodatkowane dochody z kapitałów pieniężnych?

wyślij e-mail do autora: k.pilat@rp.pl