Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy rozstrzygnął w interpretacji, jak należy rozliczyć sprzedaż antyków.

Była to odpowiedź na pytanie podatnika posiadającego kolekcję około 3 tysięcy przedmiotów, w której skład wchodzą m.in.: stare meble, porcelana, sztućce, obrazy, grafiki, platery i srebra, brązy (w tym figury z brązu) i pióra wieczne.

Wnioskodawca nabywał je przez 30 lat na rynkach, giełdach i targach staroci, a niektóre przez internet. Stanowią jego majątek prywatny. Ostatni przedmiot kupił przed trzema laty. Mężczyzna nie ma dowodu zakupu przedmiotów wchodzących w skład kolekcji, gdyż nigdy o to nie dbał.

Teraz chciałby sprzedać zbiór – najlepiej w całości jednej osobie – ze względu na pogorszenie sytuacji materialnej. Wystąpił o interpretację, by się upewnić, że nie musi płacić podatku dochodowego.

Dyrektor bydgoskiej Izby Skarbowej przypomniał w odpowiedzi, że zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d ustawy o PIT odpłatne zbycie rzeczy jest źródłem przychodów, jeśli nastąpiło przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie.

Dyrektor IS, kierując się treścią oświadczenia, że wnioskodawca nabywał zabytkowe przedmioty do celów prywatnych przez 30 lat, zgodził się, że ich sprzedaż nastąpi po upływie pół roku od nabycia. Nie będzie więc stanowić źródła przychodu w rozumieniu ustawy o PIT. Tym samym wnioskodawca nie zapłaci podatku.

Interpretacja nie będzie jednak chroniła zainteresowanego, jeśli opisane przez niego zdarzenie przyszłe okaże się niezgodne z rzeczywistością.

numer interpretacji: ITPB1/415-1144/  13-S/14/AD