Minister finansów wydał objaśnienia podatkowe ws. rozliczania twinningu

Wynagrodzenie doradcy w ramach programu twinningowego może być opodatkowane w państwie, w którym wykonuje swoją pracę.

Publikacja: 31.08.2023 07:23

Minister finansów wydał objaśnienia podatkowe ws. rozliczania twinningu

Foto: Adobe Stock

Minister finansów wydał objaśnienia podatkowe w sprawie rozliczeń w programach twinningowych. Tłumaczy m.in., jak ustalać miejsce opodatkowania wynagrodzeń uczestniczących w nich ekspertów.

Co to jest twinning

Twinning to program współpracy rozwojowej Unii Europejskiej skierowany do administracji publicznej (nazywany jest też programem współpracy bliźniaczej). Jego założeniem jest rozwój nowoczesnej administracji w państwach niebędących członkami UE (lub nowo przyjętych). Do tych państw instytucje publiczne krajów członkowskich wysyłają swoich ekspertów.

W realizacji projektu uczestniczy także Polska. Wysyłani do innych krajów eksperci są zatrudnieni w instytucjach polskiej administracji, np. Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa czy Instytucie Badań Edukacyjnych. Są to doradcy długoterminowi (RTA) oraz krótkoterminowi (STE).

Jak opodatkować ich wynagrodzenia? Sposób rozliczenia zależy przede wszystkim od tego, gdzie jest ich rezydencja podatkowa. Decyduje o tym miejsce zamieszkania. Jego definicja znajduje się w art. 3 ustawy o PIT. Przepis ten mówi, że miejsce zamieszkania w Polsce ma ten, kto na jej terytorium:

– posiada centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub

– przebywa dłużej niż 183 dni w roku.

Jeśli któryś z tych warunków jest spełniony, trzeba rozliczyć się z polskim fiskusem ze wszystkich dochodów, nawet tych uzyskanych za granicą. Jest to tzw. nieograniczony obowiązek podatkowy.

Gdzie opodatkować wynagrodzenie doradcy długoterminowego?

Minister finansów podkreśla, że jeżeli ekspert ma miejsce zamieszkania w Polsce, ale spełnia też kryteria pozwalające uznać go za rezydenta kraju będącego beneficjentem pomocy, państwo rezydencji podatkowej należy ustalić w oparciu o reguły kolizyjne wynikające z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowaniu (UPO).

Gdzie wobec tego opodatkować wynagrodzenie doradcy długoterminowego?

W objaśnieniach wskazano, że jeżeli RTA pozostaje polskim rezydentem, miejsce opodatkowania jego dochodów zależy od regulacji zawartych we właściwej UPO dotyczących pracy najemnej.

Co do zasady praca doradcy długoterminowego jest wykonywana w kraju beneficjenta dłużej niż 183 dni w roku. W takiej sytuacji jego wynagrodzenie podlega opodatkowaniu w tym kraju. Jest także rozliczane w Polsce z uwzględnieniem właściwej metody unikania podwójnego opodatkowania.

Co wtedy, gdy praca RTA wykonywana jest zdalnie na terytorium Polski?

Dochód podlega opodatkowaniu tylko w Polsce (bez stosowania metody unikania podwójnego opodatkowania) – wyjaśnia minister finansów.

Jeśli doradca długoterminowy nie jest polskim rezydentem, jego dochód z pracy wykonywanej w kraju beneficjenta co do zasady nie jest opodatkowany w Polsce.

Status polskiego rezydenta mają z reguły doradcy krótkoterminowi. Ich wynagrodzenie podlega opodatkowaniu tylko w Polsce.

W objaśnieniach wskazano też, w jakich sytuacjach należy opodatkować nieodpłatne świadczenia, do jakiego źródła klasyfikować przychody, kiedy są zwolnione z PIT.

Minister finansów wydał objaśnienia podatkowe w sprawie rozliczeń w programach twinningowych. Tłumaczy m.in., jak ustalać miejsce opodatkowania wynagrodzeń uczestniczących w nich ekspertów.

Co to jest twinning

Pozostało 93% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Nieruchomości
Co można wybudować bez pozwolenia na własnej posesji? Garaż? A może oczko wodne?
Zawody prawnicze
Prokuratorzy zaniepokojeni poleceniem prokuratora krajowego ws. Andrija K.
Mundurowi
Dlaczego żołnierzy na granicy skuto kajdankami? Żandarmeria Wojskowa wyjaśnia
Prawo drogowe
Zmiany w kasowaniu punktów karnych i zabieraniu prawa jazdy. Będzie surowo
Akcje Specjalne
Dekarbonizacja gospodarki bez wodoru będzie bardzo trudna
Prawo drogowe
Koniec z parkowaniem na chodnikach? Jest propozycja zmiany prawa
Materiał Promocyjny
Sztuczna inteligencja może być wykorzystywana w każdej branży