Ćwiczenia po kryptonimem "Osłona-21" będą odbywały się do końca roku przez całą dobę w pasie przygranicznym z Białorusią oraz w tzw. stałych rejonach odpowiedzialności brygad OT na terenie województw: podlaskiego, lubelskiego i mazowieckiego.

Jak podkreśla płk. Marek Pietrzak rzecznik Dowództwa WOT mają one "charakter defensywny, są one odpowiedzią na zmieniającą się sytuację bezpieczeństwa w otoczeniu RP i wyzwaniami stojącymi przed WOT w tym zakresie".

Czytaj więcej

Pełzająca wojna przy granicy

Ćwiczenia Osłona-21 są ćwiczeniami szczebla batalionowego. Jak podaje pułkownik Pietrzak w pierwszym etapie sprawdzony zostanie cykl powiadamiania oraz alarmowego stawiennictwa żołnierzy, następnie żołnierze będą doskonalić elementy działań taktycznych. "Do głównych zadań realizowanych podczas ćwiczeń Osłona-21 będzie należało: przygotowanie miejscowości do obrony, patrolowanie, ochrona infrastruktury krytycznej, rozpoznanie obrazowe z wykorzystaniem bezzałogowców, poszukiwania i izolacja grup dywersyjno – rozpoznawczych, ochrona miejscowości, rozwijanie zdolności do działań nieregularnych" - informuje rzecznik tego rodzaju wojsk.

Żołnierze WOT mają współdziałać z mieszkańcami, samorządami, Strażą Graniczną, policją i Strażą Pożarną.

Ćwiczenia będą prowadzone poza poligonami. "Ćwiczenia mają też wzmocnić odporność społeczności lokalnych w rejonie przygranicznym na kryzys o charakterze hybrydowym" - opisuje pułkownik Pietrzak.