Tak wynika z odpowiedzi na interpelację poselską złożoną przez Tomasza Siemoniaka posła PO, byłego szefa resortu obrony narodowej. Odpowiedział mu Wojciech Skurkiewicz, wiceminister obrony narodowej z PiS.

Poseł Siemoniak zapytał  o plany modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP.

Skurkiewicz stwierdził, że podpisanie umowy na II fazę programu Wisła planowane jest w 2019 r. Harmonogram dostaw w ramach II fazy jest na etapie uzgodnień w ramach negocjacji ze stroną amerykańską. "Uruchomienie postępowania na pozyskanie zestawów rakietowych krótkiego zasięgu Narew uzależnione jest od zakończenia fazy analityczno-koncepcyjnej. Zgodnie z obowiązującym PMT, do 2022 roku przewidziano środki na rozpoczęcie finansowania zadania" - stwierdził wiceminister ON.

Zadanie pozyskania śmigłowców uderzeniowych kryptonim Kruk jest wprowadzane do Planu Modernizacji Technicznej (PMT) przez instytucję odpowiedzialną za opracowanie PMT, czyli Sztab Generalny WP. "Rozpoczęcie dostaw dla zadania pozyskania bezzałogowych systemów powietrznych kr. Gryf planuje się od 2021 roku i na ten cel w budżecie zabezpieczono środki finansowe. Dla zadania kr. Zefir dostawy i finansowanie planowane są po 2022 roku" - twierdzi MON.

W budżecie MON do 2022 roku zostały zabezpieczone środki na dostawę pierwszej partii nowych bojowych wozów piechoty kryptonim Borsuk. Zadanie to, w zakresie kontynuacji dostaw, przewidziane jest do realizacji po 2022 roku, jednakże podstawą będzie kolejna edycja Planu Modernizacji Technicznej. Aktualny termin zakończenia pracy rozwojowej został określony w umowie na dzień 23 czerwca 2020 r.

"W Inspektoracie Uzbrojenia są realizowane prace analityczno-koncepcyjne dla zadania pozyskania nowych czołgów kr. Wilk" - ujawnił Skurkiewicz.

Dodał, że jest realizowana również faza analityczno-koncepcyjna dla zadania pozyskania nowych wielozadaniowych samolotów bojowych, której zakończenie jest planowane do końca lutego 2019 r. "Dostawy nowych samolotów wielozadaniowych powinny rozpocząć się w 2024 r. W PMT na lata 2018-2022 zostały wydzielone środki na to zadanie od 2020 r." - dodał Wojciech Skurkiewicz.

Zawarcie umowy na dostawę dywizjonowych modułów Homar planowane jest do końca tego roku - zapewnił MON. Jednak "dotrzymanie tego terminu uzależnione jest od zakończenia negocjacji z Konsorcjum, którego liderem jest PGZ S.A.". Rozpoczęcie dostaw planowane jest od 2022 r. "Środki finansowe na realizację zadania ujęte zostały w Planie Modernizacji Technicznej, ale pełne finansowanie zostanie określone w kolejnej perspektywie planistycznej" - przyznał Wojciech Skurkiewicz.

W budżecie MON do 2022 roku zostały zabezpieczone środki na dostawę lekkiego opancerzonego transportera rozpoznawczego kryptonim Kleszcz. Realizacja tego zadania jest planowana po 2022 roku. "Aktualny termin zakończenia pracy rozwojowej został określony w umowie na dzień 22 kwietnia 2021 r." - informuje wiceminister obrony.

Autopromocja
Ranking Samorządów

Poznaj najlepsze samorządy w Polsce

WEŹ UDZIAŁ

Precyzuje in, że uruchomienie postępowania na pozyskanie okrętów podwodnych nowego typu Orka nastąpi dopiero po zakończenia fazy analityczno-koncepcyjnej oraz po zatwierdzeniu przez Ministra Obrony Narodowej wniosku w sprawie pozyskania sprzętu wojskowego dla SZ RP. "Obecnie prowadzone są prace związane z redefinicją wymagań operacyjnych dla programów Marynarki Wojennej. Po zakończeniu tego procesu Inspektorat Uzbrojenia przystąpi do realizacji zadań zawartych w Planie Modernizacji Technicznej SZ RP." - uważa MON.

Zadanie pozyskania przeciwpancernych pocisków "Pustelnik" oraz pozyskanie przeciwpancernych pocisków "Karabela" jest planowane do uruchomienia w 2019 r.

"Na chwilę obecną Inspektorat Uzbrojenia prowadzi postępowanie dotyczące pozyskania nowych śmigłowców, w ramach którego przewiduje się podpisanie umowy do 2022 roku. Jest to postępowanie dotyczące śmigłowców zwalczania okrętów podwodnych (ZOP) wyposażonych dodatkowo w sprzęt medyczny pozwalający na prowadzenie akcji poszukiwawczo-ratowniczych CSAR - bojowego poszukiwania i ratownictwa" - ujawnił Skurkiewicz w odpowiedzi na interpelację poselską.