Materiał powstał we współpracy z Lidl Polska

Lidl jest firmą, która bardzo mocno zaangażowała się w różnorodne działania na rzecz zrównoważonego rozwoju. Ale właściwie jaki jest cel tego zaangażowania?

W Lidl Polska kierujemy się mottem „W trosce o lepsze jutro”. Każdego dnia staramy się działać z myślą nie tylko o bieżących wyzwaniach czy wynikach, ale również myśląc o przyszłości kolejnych pokoleń. Wiemy, że nasze akcje mają konkretne znaczenie, a dzięki skali działalności możemy mieć pozytywny wpływ na społeczeństwo, środowisko czy rozwój technologii.

Międzynarodowa strategia zrównoważonego rozwoju Lidl jest oparta na sześciu filarach: ochrona klimatu, poszanowanie bioróżnorodności, ochrona zasobów, uczciwe postępowanie, promowanie zdrowia i angażowanie w dialog o zrównoważonym rozwoju. Te filary wyznaczają nam kierunek rozwoju sieci.

Jak to się przekłada na konkretne działania?

W ramach strategii prowadzimy wiele działań, między innymi zwiększamy udział zielonej energii w sklepach i centrach dystrybucji, rozwijamy ofertę produktów wegańskich i wegetariańskich, walczymy z marnowaniem żywności, promujemy równe szanse w rozwoju kariery, a także reagujemy na bieżąco – tak jak w przypadku pandemii COVID-19 czy wojny w Ukrainie.

Które z tych działań jest dla Pana najważniejsze?

Uważam, że bardzo ważna jest konsekwencja w działaniu, a także efekt synergii, który możemy osiągnąć dzięki połączeniu wielu aspektów działalności Lidl Polska. Nasz łańcuch wartości obejmuje wszystkich: od dostawców, przez pracowników i osoby zaangażowane operacyjnie, aż do klientów. Dzięki temu możemy prowadzić działania edukacyjne związane z odpowiedzialną produkcją i konsumpcją, wykorzystaniem surowców, ochroną bioróżnorodności czy klimatu. Obecnie wdrażamy długoterminowy program Lidl YOU, dzięki któremu, mamy nadzieję, dotrzemy z naszymi wartościami do jeszcze szerszego grona odbiorców.

Zamierzamy również konsekwentnie zrealizować cele naszej strategii CSR i wyznaczać kolejne w perspektywie następnych lat. W ten sposób możemy adekwatnie reagować na postępujące zmiany klimatu, utratę bioróżnorodności i ograniczoną dostępność surowców.Wspomniał pan o inicjatywie Lidl YOU. Na czym ona polega?

Lidl YOU to międzynarodowy program, który ma przybliżyć ponad 360 tys. pracownikom w 31 krajach zaangażowanie naszej sieci w działania CSR oraz zachęcić ich do aktywności na rzecz środowiska i społeczeństwa. Inicjatywa ta została zaprojektowana specjalnie dla pracowników Lidl i ma na celu wzmocnienie ich aktywności w tym obszarze. Program obejmuje komunikację, szkolenia, tworzenie innowacyjnych platform edukacyjnych i wymiany doświadczeń oraz programy motywacyjne umożliwiające dzielenie się pomysłami. Wierzymy, że pracownicy i menedżerowie odgrywają kluczową rolę w realizacji ambitnej strategii CSR, dlatego chcemy, aby poczuli się w nią włączeni.

Jednak klient widzi przede wszystkim państwa sklepy. Jak one wpisują się w mechanizmy dotyczące zrównoważonego rozwoju?

Jednymi z celów polityki klimatycznej Lidl Polska są zrównoważone budownictwo oraz optymalizacja zużycia energii. Dbamy o to, aby sklepy były nowoczesne i funkcjonalne dla klientów. Stosowane w naszych budynkach ekologiczne technologie pozwalają na znaczne zminimalizowanie wpływu na środowisko naturalne.

Wyposażamy sklepy Lidl Polska w innowacyjne, proekologiczne rozwiązania technologiczne, takie jak pompy ciepła czy instalacje odzyskujące ciepło z urządzeń chłodniczych – można powiedzieć, że nasze sklepy ogrzewane są lodówkami. Co więcej, wszystkie nowo otwarte sklepy oraz magazyny Lidl Polska mają oświetlenie LED, oraz system służący do zarządzania budynkiem, który pozwala na bieżąco śledzić zużycie energii elektrycznej i zdalnie sterować poszczególnymi urządzeniami, co zwiększa efektywność energetyczną. Stawiamy na technologie i jesteśmy pionierami na polskim rynku: na przykład w 2023 roku zakończyliśmy instalację systemu elektronicznych oznaczeń cenowych we wszystkich sklepach spółki. Dzięki temu pracownicy mają więcej czasu, by pomagać klientom, a my oszczędzamy ponad 133 tony papieru rocznie.

A co się dzieje w otoczeniu sklepów?

Troszczymy się również o otoczenie sklepów – dążymy do tego, aby do 2025 roku wszystkie nasze sklepy były wyposażone w ładowarki dla pojazdów elektrycznych na parkingach. Ponadto w pobliżu sklepów sadzimy łąki kwietne zamiast standardowych trawników, w celu lepszej retencji wody oraz tworzenia schronienia dla owadów.

Lidl Polska to jednak nie tylko sklepy, ale również centra dystrybucji. Jakie technologie wykorzystuje się w nowoczesnych magazynach?

Stosowane w naszych budynkach ekologiczne technologie pozwalają na znaczne zminimalizowanie wpływu na środowisko naturalne. Doskonałym przykładem jest Centrum Dystrybucji w Dobroszycach. W obiekcie zastosowano instalację fotowoltaiczną, która jest w stanie pokryć około 20 proc. całorocznego zapotrzebowania magazynu na energię elektryczną. Znajduje się tam także jedna z większych w Polsce instalacji chłodniczych napełnionych wyłącznie naturalnym czynnikiem chłodniczym – amoniakiem. Ponadto wprowadzono system odzysku ciepła z instalacji chłodniczych– rozwiązanie przyjęte od wielu lat jako standard dla wszystkich obiektów sieci Lidl Polska. Dzięki zastosowaniu odzysku ciepła z instalacji chłodniczej w dziesięciu naszych centrach dystrybucji, redukujemy zużycie gazu ziemnego aż o 2 mln metrów sześciennych rocznie.. Magazyn ma także własne ujęcie wody dla celów technologicznych oraz system wykorzystania wody deszczowej w instalacjach sanitarnych. Zastosowano również dodatkowe naświetlenia w ścianach zewnętrznych, znacznie zwiększające udział światła naturalnego w magazynie.

Czy takie rozwiązania są doceniane również poza Lidl Polska?

Potwierdzają to nagrody.. W listopadzie 2023 r. otrzymaliśmy statuetkę Lean&Green – jest to specjalny program, który pokazuje drogę do zrównoważonej logistyki oraz ograniczenia emisji CO2 w kierunku zeroemisyjności. Jako jedna z dwóch firm w Polsce osiągnęliśmy 3. poziom certyfikacji. Doceniane są również nasze pojedyncze obiekty - Centrum Dystrybucyjne w Mińsku Mazowieckim zdobyło statuetkę CJI Award w kategorii Leading Green Warehouse Developement. Poza tym budynek uzyskał certyfikat LEED – Leadership in Energy and Environmental Design.

Jakie są plany dotyczące coraz szerszego korzystania z OZE i tym samym ograniczenia emisji?

W 2021 r. przyjęliśmy politykę klimatyczną, której celami są redukcja emisji gazów cieplarnianych – zarówno w naszej działalności, jak i w łańcuchu dostaw – oraz osiągnięcie neutralności klimatycznej. W wyniku podjętych działań w lutym 2023 r. Lidl Polska przeszedł w 100 proc. na użycie zielonej energii elektrycznej w Zakresie 1 i 2 (poprzez zakup z sieci energii elektrycznej pochodzącej z OZE oraz wytwarzanie własnej energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznych). Na tym jednak nie poprzestajemy – do 2030 r. planujemy zredukowanie emisji operacyjnych z Zakresu 1 i 2 o 80 proc. względem 2019 roku oraz użycie naturalnych czynników chłodniczych na poziomie 100 proc. w naszych centrach dystrybucji i sklepach.

Jak to się przekłada na funkcjonowanie na przykład bardzo trudnego obszaru pod tym względem, czyli logistyki?

Oprócz wprowadzania nowych technologii, szukamy również rozwiązań logistycznych. Dzięki gęstej sieci centrów dystrybucji (którą z roku na rok powiększamy), nasze pojazdy ciężarowe mają do pokonania mniejszą liczbę kilometrów. Skrócony dystans wiąże się z mniejszą emisją dwutlenku węgla, a pojazdy dystrybuujące towary do naszych sklepów zużywają mniej paliwa. Dbamy również o to, aby przestrzeń ładunkowa wszystkich ciężarówek była optymalnie wypełniona. Ponadto całkowicie zrezygnowaliśmy z dostaw transportem lotniczym zagranicznych warzyw i owoców.

Jednym z najpoważniejszych zagrożeń dla środowiska jest plastik. Co robi Lidl Polska, żeby ograniczyć jego zużycie?

W ramach Grupy, której częścią jest Lidl Polska, już od ponad pięciu lat angażujemy się w odpowiedzialne wykorzystanie plastiku w ramach strategii REset Plastic. Dokonujemy optymalizacji opakowań marek własnych tak, aby stopniowo stawały się lżejsze i bardziej zdatne do recyklingu. Jednocześnie pracujemy też nad tym, by wykorzystywać coraz więcej materiałów pochodzących z recyklingu. Wyznaczamy sobie ambitne cele: do 2025 r. będziemy zużywać o 30 proc. mniej plastiku, a do 2027 r. o 35 proc. mniej plastiku w naszych opakowaniach marek własnych (w porównaniu z rokiem bazowym 2017). Oprócz plastiku, w przyszłości planujemy koncentrować się również na innych materiałach i rodzajach opakowań, takich jak opakowania zbiorcze czy transportowe. Każde działanie zmierzające do zapewnienia odpowiedzialnego wykorzystania tworzyw sztucznych przyczynia się do realizacji naszej wizji "Mniej plastiku – obieg zamknięty".

Materiał powstał we współpracy z Lidl Polska