ESG jest ostatnio modnym terminem. Co on oznacza dla Allegro?

Z perspektywy Allegro to ilustracja tego, jak podchodziliśmy przez wiele lat (właściwie od powstania firmy) do społecznej odpowiedzialności wobec naszego otoczenia, miast, w których prowadzimy działalność, i najważniejszych dla nas – kupujących i sprzedawców. Przypomnę, że na platformie Allegro sprzedaje ponad 135 tys. firm, z czego większość to małe i mikrofirmy.

ESG to dla nas ustrukturyzowanie działań, które prowadziliśmy wcześniej, i nadanie im formatu, który jest wymagany, gdy firma wchodzi na giełdę. Nasze podejście do CSR zostało rozszerzone o te oczekiwania inwestorów. Gdy dwa lata temu staliśmy się spółką publiczną, zostaliśmy objęci obowiązkiem raportowania naszych działań. Nie tylko prowadzimy te działania, ale mocno przywiązujemy wagę do tego, jak je mierzyć i raportować.

Już planując działania w trzech obszarach (środowiskowym, społecznym i zarządzania), myślimy, jak będziemy mogli je zmierzyć i wyciągnąć odpowiednie wnioski.

Może pani podać konkretne przykłady takich działań?

Poważnie podchodzimy do kwestii środowiskowej, nie unikamy odpowiedzialności. Jako wiodąca firma na rynku e-commerce mamy znaczący wpływ na nasze otoczenie i środowisko. Podejmujemy szereg działań, które mają zmniejszać nasz wpływ na środowisko naturalne. Mówię o zrównoważonej tzw. ostatniej mili, czyli procesie logistycznym, który jest dla nas niezwykle istotny. Projektując nasze zielone automaty paczkowe, chcieliśmy, aby były prośrodowiskowe. Są zasilane energią z gwarancjami pochodzenia ze źródeł odnawialnych, obsadzone zielenią, wyposażone są też w czujniki jakości powietrza. Ponadto konsultowaliśmy się z ruchami miejskimi, miastami i ekspertami, bo wiemy, że stawianie automatów paczkowych ma przełożenie na miejski krajobraz.

Chcemy zachęcić sprzedawców, żeby korzystali z narzędzi i rozwiązań, które pomagają przekształcać ich biznesy w bardziej zrównoważonym kierunku

Podsumowanie naszych wysiłków w obszarze ESG przedstawiamy co roku w raporcie ESG. Mierzymy również nasz ślad węglowy w trzech zakresach, dzięki czemu mogliśmy przystąpić do Science Based Targets Initiatives. Zgodnie ze ścieżką porozumienia paryskiego będziemy redukować nasze emisje.

Do czego się zatem zobowiązujecie?

Chcemy obniżyć nasze emisje w zakresie 1 i 2 do 38 proc. – to bardzo ambitny cel. Poza tym chcemy zmobilizować naszych największych dostawców, żeby postawili również i sobie dekarbonizacyjne cele klimatyczne. Chcemy, żeby nasi partnerzy biznesowi byli gotowi na transformację środowiskową.

Z perspektywy kupujących ważna jest kwestia opakowań i odchodzenie od plastiku. Wprowadziliśmy opakowania pozyskiwane z recyklingu z odpowiednimi certyfikatami dla naszych sprzedawców. Ten ruch traktujemy jako część społecznej odpowiedzialności, zmieniamy rynek. Chcemy zachęcić sprzedawców, żeby korzystali z narzędzi i rozwiązań, które pomagają przekształcać ich biznesy w bardziej zrównoważonym kierunku.

I jaki jest odzew sprzedawców na te działania ESG?

Oczywiście wymaga to czasu, edukacji i wzajemnego zrozumienia. Przybliżamy im rozwiązania, które pomagają im prowadzić biznes w sposób bardziej świadomy.

Nie jest to łatwe zadanie. Przedsiębiorcy mają za sobą trudny czas pandemii. Teraz dochodzą bieżące problemy, jak wojna w Ukrainie, zakłócenie łańcuchów dostaw, ceny energii. To wszystko powoduje, że otwartość na zmianę jest mniejsza, niż mogłaby być. Traktujemy naszą rolę bardzo poważnie i chcemy być liderem zmiany. Nie możemy tego zrobić bez naszych sprzedawców.

Działania Allegro mają dawać naszym kupującym możliwość dokonywania zrównoważonych wyborów i znajdowania produktów, które będą spełniały ich oczekiwania. Z drugiej strony chcemy pokazać sprzedawcom, że to jest kierunek zmiany, z którego powinni skorzystać. Powinni z naszym wsparciem wsiąść do tego pociągu, który odjeżdża, i się nie zastanawiać. Tu jest ogromny potencjał, to jest przyszłość.

Co jeszcze w ramach misji ESG będzie się działo w Allegro?

Połączyliśmy się z czeską grupą e-commerce Mall, która działa na pięciu rynkach. W przyszłym roku po raz pierwszy będziemy raportować jako nowa, większa struktura i tu mamy wiele wyzwań z tym związanych. Musimy pozyskać dane, uspójnić nasze polityki. Moim zadaniem jest wprowadzić strategię zrównoważonego rozwoju we wszystkich spółkach grupy, a żeby zrobić to z sukcesem, musimy się lepiej poznać z czeskim konsumentem i sprzedawcą. To ciekawe wyzwania.

—notował Grzegorz Balawender

Partner relacji: Allegro

rp.pl