Długa lista postulatów Lewiatana na nową kadencję parlamentu

Konfederacja Lewiatan przygotowała długą listę zadań dla posłów i senatorów, których wybierzemy jesienią. Są wśród nich zmiany zasad stanowienia prawa, zmiany w podatkach, finansowaniu służby zdrowia, funkcjonowaniu gospodarki, a także w energetyce.

Publikacja: 06.06.2023 14:43

Długa lista postulatów Lewiatana na nową kadencję parlamentu

Foto: Adobe Stock

Związana ze zbliżającymi się wyborami kampania jest w ocenie Konfederacji Lewiatan okresem sprzyjającym populistycznym uproszczeniom i krótkowzrocznym obietnicom. Tymczasem, jak przekonuje ta organizacja przedsiębiorców i pracodawców, w okresie ogromu wyzwań trudnej trzeciej dekady XXI wieku bardziej niż kiedykolwiek potrzebujemy europejskiej integracji, nowoczesnej gospodarki, silnych instytucji państwowych oraz zdrowego i efektywnego dialogu społecznego. Skłoniło to Lewiatana do stworzenia listy postulatów na nową kadencję parlamentu, które są konieczne do osiągnięcia tych celów.

- W trosce o naszą przyszłość i z nadzieją, że możemy wykorzystać nadarzające się nam szanse, przygotowaliśmy zestaw postulatów gospodarczych obejmujących konkretne działania w kluczowych obszarach. Gospodarka buduje znaczenie Polski w świecie i poziom życia Polek i Polaków. Uważamy, że kwestie gospodarcze wciąż są traktowane w programach politycznych ”po macoszemu” i często marginalizowane w porównaniu z festiwalem populistycznych i kosztownych obietnic. Dlatego apelujemy o wypracowanie dobrego programu gospodarczego dla Polski, w pełni wykorzystującego potencjał przedsiębiorców. Jako organizacja pracodawców jesteśmy gotowi uczestniczyć w debacie o planie odbudowy i rozwoju Polski. Nim do tego dojdzie, zgłaszamy najpilniejsze propozycje niezbędnych zmian legislacyjnych – tłumaczy Maciej Witucki, prezydent Konfederacji Lewiatan.

Czytaj więcej

Bogusław Chrabota: Sondaż z 4 czerwca. Platforma surfuje na fali

Lewiatan postuluje więc zwiększenie bezpieczeństwa prowadzenia działalności gospodarczej poprzez uporządkowanie procesu legislacyjnego, poprawę jakości, stabilności i czytelności stanowionego prawa. Służyć temu ma m.in. wprowadzenie obowiązku prowadzenia przez rząd przeglądu i analizy skutków wprowadzanych zmian prawnych wpływających na prowadzenie działalności gospodarczej. Potrzebny jest też obowiązek konsultowania z zainteresowanymi podmiotami wszystkich projektów aktów prawnych dotyczących prawa podatkowego (niezależnie od wnioskodawcy) z zachowaniem ustawowego 30-dniowego terminu na przedstawienie uwag. W przypadku ustaw podatkowych okres vacatio legis miałby liczyć co najmniej 6-miesięcy.

Zdaniem Lewiatana sytuację na rynku pracy utrudniają dziś niekorzystne zmiany demograficzne, systematycznie postępujący proces starzenia się naszego społeczeństwa, a tym samym kurczące się zasoby na rynku pracy. Jej poprawie miałaby sprzyjać m.in. aktywizacja zawodowa niedoreprezentowanych na rynku pracy grup społecznych, w szczególności kobiet, osób z niepełnosprawnościami oraz w wieku okołoemerytalnym,  dofinansowanie części inwestycji służących dostosowaniu miejsc pracy do potrzeb określonych grup pracowników w zakładzie pracy. Potrzebny jest też efektywny system dostępu do legalnego pobytu i zatrudnienia oraz uznawania kwalifikacji cudzoziemców.

Konfederacja Lewiatan dostrzega też potrzebę poprawy jakości edukacji ogólnej, zawodowej i ustawicznej oraz krajowego systemu kwalifikacji. Służyć temu ma m.in. wspieranie wychowawczej i społecznej funkcji szkoły w oparciu o tworzenie przestrzeni dla autonomii szkół, podniesienie wynagrodzeń kadrom uczącym i odbudowa prestiżu zawodu nauczyciela, a także ustanowienie jednego nadrzędnego ośrodka decyzyjnego i realizacja długofalowego planu cyfryzacji edukacji.

Czytaj więcej

Bloomberg: polski prezydent lekceważy inwestorów z USA

Lewiatan przekonuje ponadto, że w obecnych realiach oczywistym elementem strategii rozwoju polskiej energetyki powinno być jak najszybsze zwiększanie udziału zielonych mocy w systemie. - Jest to niezwykle istotne w szczególności z uwagi na fakt, że według wyliczeń Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, około 2030 r. w polskim systemie elektroenergetycznym może zabraknąć aż 6 GW mocy dyspozycyjnej - tłumaczy.

Tu wśród postulatów wymienia powrót do mechanizmów rynkowych i wycofanie interwencji cenowych, ponowną nowelizację tzw. ustawy wiatrakowej i umożliwienie budowy wiatraków w odległości 500 metrów od zabudowań, ograniczenie barier regulacyjnych umożliwiających budowę linii bezpośrednich, rozwiązanie problemu związanego z odmowami przyłączenia nowych instalacji OZE do sieci, a także wsparcie budowy i modernizacji sieci dystrybucji energii elektrycznej.

Wśród postulatów Lewiatana znajdujemy także przyspieszenie procesu cyfryzacji gospodarki, które w jego ocenie jest kluczowe dla dalszego rozwoju kraju. Przedsiębiorcy domagają się też prostych podatków. - W ostatnich kilku latach wprowadzono kilkadziesiąt nowych podatków i opłat. Daniny te spowodowały istotny wzrost kosztów prowadzenia działalności gospodarczej i przyczyniły się do wzrostu inflacji, gdyż wiele z nich, jak np. podatek od sprzedaży detalicznej czy podatek cukrowy, naliczane są od ceny oferowanych produktów. Pozostałe również generują dodatkowe obciążenia dla przedsiębiorców, przez co ich koszt uwzględniany jest w cenach towarów i usług - tłumaczą.

Wśród postulatów znalazło się uchylenie szczególnie szkodliwych dla polskiej gospodarki podatków: cukrowego, od przychodów z budynków, minimalnego podatku CIT, a także likwidacja tzw. podatku Belki.

Przedsiębiorcy postulują też radykalne uproszczenie sposobu opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne przedsiębiorców, poprzez wprowadzenie zryczałtowanej składki.

Zdaniem Lewiatana należy też skończyć z monopolami w gospodarce. - Polityka rozwoju „narodowych championów” miała wzmocnić pozycję konkurencyjną polskiej gospodarki. Tymczasem osłabiła ona poważnie rynek wewnętrzny, psując warunki prowadzenia biznesu. Firmy państwowe i z udziałem skarbu państwa wykorzystują dominującą pozycję rynkową, ulegają nepotyzmowi, który ogranicza ich efektywność działania, a przede wszystkim korzystają z nieetycznego i szkodliwego połączenia funkcji właściciela i regulatora – tłumaczy Konfederacja Lewiatan.

Wśród jej postulatów znajdujemy też potrzebę zwiększenia finansowania systemu ochrony zdrowia, które powinno być połączone ze strategią wydatkowania środków i wzmocnieniem konsultacji publicznych.

Lewiatan przekonuje wreszcie, że potrzebny jest też przejrzysty, efektywny, konstruktywny i oparty na argumentach i faktach dialog społeczny. - Jest on istotnym czynnikiem dobrego funkcjonowania nowoczesnych gospodarek – tłumaczy Lewiatan. I zauważa, że sytuacja w Radzie Dialogu Społecznego ulega od kilku lat erozji, a partnerzy społeczni pozbawieni są realnego wpływu na jakość regulacji prawnych.

Związana ze zbliżającymi się wyborami kampania jest w ocenie Konfederacji Lewiatan okresem sprzyjającym populistycznym uproszczeniom i krótkowzrocznym obietnicom. Tymczasem, jak przekonuje ta organizacja przedsiębiorców i pracodawców, w okresie ogromu wyzwań trudnej trzeciej dekady XXI wieku bardziej niż kiedykolwiek potrzebujemy europejskiej integracji, nowoczesnej gospodarki, silnych instytucji państwowych oraz zdrowego i efektywnego dialogu społecznego. Skłoniło to Lewiatana do stworzenia listy postulatów na nową kadencję parlamentu, które są konieczne do osiągnięcia tych celów.

Pozostało 92% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Gospodarka
Cezary Szymanek: Globalne trendy gospodarcze można wykorzystać na korzyść Polski
Gospodarka
Rosną obawy w Unii, że dojdzie do wojny handlowej Europa-Chiny
Gospodarka
Zatwierdzona pierwsza transza pomocy MFW dla Argentyny
Gospodarka
G7 uderza w rosyjskie surowce: na celowniku ropa i flota cieni
Akcje Specjalne
Naszym celem jest osiągnięcie 9 GW mocy OZE do 2030 roku
Gospodarka
Niemcy blokują 14 pakiet sankcji wobec Rosji. Berlin stał się „nowym Budapesztem”
Gospodarka
Rosja zawiesza handel dolarami i euro. Sankcje biją mocniej w rosyjską gospodarkę