Obliczany przez Bloomberga indeks denominowanych w dolarze obligacji podwyższonego ryzyka emitowanych przez chińskie przedsiębiorstwa ponownie znalazł się najniżej w historii. W ciągu roku wartość wskaźnika, w którym najwięcej jest deweloperów, spadła już o dwie trzecie. Przyczyną jest rozszerzanie się w branży kryzysu zadłużenia, prowadzącego do niewypłacalności i odcięcia spółek od finansowania.

– Rekordowo niskie ceny obligacji są odzwierciedleniem wysokiego prawdopodobieństwa restrukturyzacji lub niewypłacalności – komentuje w rozmowie z Bloombergiem Carl Wong, zarządzający aktywami w towarzystwie Avenue AM.

Wskaźniki niewypłacalności rosną od miesięcy, a zdaniem Goldman Sachs przed końcem roku niewypłacalne może być nawet 45 proc. chińskich obligacji high-yield z branży deweloperskiej. Kryzys zapoczątkowany przez działania władz mające zmusić deweloperów do ograniczenia zadłużenia doprowadził do wstrzymania prac w wielu projektach budowlanych, na co klienci zareagowali bojkotem spłat kredytów.