W gronie 217 osób objętych sankcjami znajdują się wysocy przedstawiciele władz na Kremlu, oligarchowie Mosze Kantor, Boris Rotenberg i Oleg Deripaska, znani biznesmeni z kluczowych sektorów gospodarki: energetyki, finansów, mediów, przemysłu obronnego, a także propagatorzy dezinformacji i manipulowania informacjami, którzy systematycznie rozpowszechniają fałszywą narrację Kremla o sytuacji na Ukrainie — stwierdza oficjalny komunikat z Brukseli.

Na tej liście znajdują się też członkowie rodzin osób objętych sankcjami, bo uważa się, że korzystają z dobrodziejstw tego reżimu albo pozwalają omijać unijne sankcje. Są to m.in. córki Władimira Putina, Maria Woroncowa i Jekaterina Tichonowa. Obok nich znaleźli się tzw. ministrowie i członkowie Rady Ludowej tzw. Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej. 18 ukaranych firm to m.in. cztery duże banki: Bank Otkrytie, Novikombank, Sovcombank i VTB, firma transportowa należąca do skarbu państwa Federacji Rosyjskiej, przedsiębiorstwa z sektora wojskowo-obronnego, których technologie albo wyroby odegrały rolę w inwazji.

To piąty pakiet sankcji Unii wobec Rosji. Łącznie dotyczą już 1091 osób i 80 firm. Ich celem jest zamrożenie ich aktywów i zakazanie obywatelom Unii i firmom udostępniania im funduszy. Osoby fizyczne są dodatkowo objęte zakazem podróży włącznie z przybywaniem na terytorium Unii albo na tranzyt.

Rada Europejska żąda od Rosji natychmiastowego zaprzestania agresji wojskowej na terytorium Ukrainy, natychmiastowego i bezwarunkowego wycofania wszystkich sił i sprzętu wojskowego z całego terytorium Ukrainy oraz pełnego przestrzegania jej integralności terytorialnej, suwerenności i niepodległości w granicach uznanych w skali międzynarodowej.

Odpowiednie akty prawne wraz z nazwiskami osób na tych listach i nazwami firm zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.