Pod względem siły nabywczej, czyli dochodu, który po podjęciu podatków zostaje nam na wydatki żywnościowe, mieszkaniowe, związane z usługami, energią i zakupami, Polska uplasowała się w tym roku na 28. miejscu w Europie. Tak wynika z raportu GfK Purchasing Power Europe 2021, według którego w 2021 r. mieszkańcy 42 krajów Europy mają łącznie około 10,2 bln euro na wydatki żywnościowe, mieszkaniowe, związane z usługami, kosztami energii, prywatnymi emeryturami, ubezpieczeniami, wakacjami, transportem i zakupami konsumenckimi. Odpowiada to średniej sile nabywczej wynoszącej 15055 Euro na osobę.

Czytaj więcej

Andrzej Stec: Drożyzna bije w ład

Siła nabywcza przeciętnego Polaka, która pokazuje, na ile go stać, co prawda wzrosła w porównaniu z ubiegłym rokiem aż o 16 proc. (w 2020 r. wynosiła 7,14 tys. EUR), ale nadal jest o ok. 45 proc. poniżej średniej europejskiej, która wzrosła od zeszłego roku prawie o 2 proc., do 15,1 tys. Euro. Podwyższają ją najbogatsze kraje kontynentu. Pierwszą trójkę państw o najwyższej sile nabywczej tworzą niewielkie kraje; Lichtenstein (64,6 tys. Euro), Szwajcaria (40,7 tys. Euro) i Luksemburg (35,1 tys. Euro), w którym pierwszą 10. zamyka Wielka Brytania (23,4 tys. euro). Badanie bierze pod uwagę zarówno zarobki, jak też podatki i ceny w danym kraju.

Niemcy zajęły 8. miejsce z dochodem do dyspozycji w wysokości 23,6 tys. Euro na osobę.

W naszym regionie na najwięcej sobie mogą pozwolić Czesi – ich siła nabywcza wynosi 10,7 tys. Euro. Na ostatnim miejscu uplasowała się Ukraina, której przeciętny mieszkaniec ma do dyspozycji tylko 1,9 tys. Euro.

Czytaj więcej

Grzegorz W. Kołodko: Hydra inflacji podnosi łby

– Po zastoju siły nabywczej w zeszłym roku związanej z pandemią, w tym roku również polscy konsumenci mogą przynajmniej częściowo zrekompensować sobie rosnącą inflację poprzez wzrost siły nabywczej - komentuje Agnieszka Szlaska-Bąk z GfK. Jak dodaje, znaczący wzrost siły nabywczej nie do końca oznacza to, że mieszkańcy Polski po raz kolejny będą mieli do dyspozycji więcej pieniędzy dostępnych na wydatki konsumpcyjne, usługi, wakacje itp. przy tak wysokiej inflacji oznacza to jedynie, że wzrost cen dla części Polaków nie będzie aż tak bolesny.

Jak zwracają uwagę eksperci GfK, pomimo wyraźnego w tym roku wzrostu siły nabywczej w Polsce, widać znaczące rozwarstwienie pomiędzy powiatami bogatymi a biednymi. Tylko 82 powiaty dysponują siłą nabywczą na mieszkańca wyższą od średniej krajowej, podczas gdy 298 jest poniżej tego poziomu.