„Międzynarodowy Fundusz Walutowy i władze Ukrainy osiągnęły porozumienie o polityce ekonomicznej w nowej 14-miesięcznej formule. To program „Stand-By Arrangement (SBA)", który zastąpi program rozszerzonego finansowania EFF zatwierdzonego w 2015 r" - cytuje komunikat funduszu agencja Unian.

Nowy program opiewa na 2,8 mln SDR (3,9 mld dol.) i będzie podstawą polityki gospodarczej Ukrainy w 2019 r. Główne cele to obniżenie inflacji (teraz to ponad 8 proc.), reformy systemu podatków, sektora finansowego i energetycznego. Wiadomość o podpisaniu porozumienia MFW i Ukrainy zbiegła się z decyzją rządu Ukrainy o podniesieniu od listopada taryfy za gaz dla ludności o 23,5 proc. Był to podstawowy warunek, postawiony Ukrainie przez fundusz. Jak informuje rząd w Kijowie, początkowo fundusz domagał się podwyżki o 60 proc., ale w negocjacjach udało się to obniżyć o dwie trzecie.

MFW zarzuca Ukrainie brak urynkowienia ceny gazu, w wyniku czego jest on masowo marnotrawiony przez odbiorców indywidualnych. Do tego dochodzi brak termoizolacji w większości domów i mieszkań z czasów komunistycznych. Konieczność unowocześnienia infrastruktury przesyłu gazu (rury są stare, często przerdzewiałe) itp. Strony podkreślają, że nowa umowa została przygotowana w ścisłej współpracy z Bankiem Światowym i Unią Europejską, które prowadzą równoległe operacje wsparcia ukraińskich reform.