Ostatnią sfinalizowaną inwestycją jest centrum ICT firmy Atos w Bydgoszczy. Agencja szacuje, że zaplanowane projekty przyniosą ok. 2,6 tys. nowych miejsc pracy. Inwestorzy zainwestują 139 mln euro.

Dla Agencji, która w roku ubiegłym zamknęła projekty warte ponad 1,8 mld euro i w porównaniu z rokiem wcześniejszym podwoiła wartość inwestycji, ten wynik może oznaczać kontynuację dobrego trendu. Polska wciąż pozostaje atrakcyjnym miejscem do lokowania zagranicznych inwestycji, prowadząc w rankingach dla krajów Europy Środkowo-Wschodniej. W sektorze nowoczesnych usług biznesowych jest w Europie liderem.

To właśnie ta branża, podobnie jak przemysł samochodowy będą przyciągać w tym roku najwięcej nowych przedsięwzięć. Firmy, które dogadały się z PAIIZ w sprawie realizacji nowych projektów w Polsce działają w sektorze nowoczesnych usług dla biznesu, badawczo-rozwojowym, ICT, motoryzacyjnym, lotniczym, elektronicznym i AGD.

Wśród wszystkich 169 inwestycji, jakie obecnie negocjuje Agencja, dominuje sektor motoryzacyjny (34 projekty, łączna wartość 698 mln euro, 6690 planowanych miejsc pracy) i BPO (32 projekty, 30 mln euro, 9560 miejsc pracy). Ponadto PAIIZ prowadzi rozmowy w sprawie 19 inwestycji z sektora badawczo-rozwojowego, 12 z lotniczego i 11 ze spożywczego.

Najpopularniejszym krajem pochodzenia inwestycji są Stany Zjednoczone (50 projektów amerykańskich jest wartych 989 mln euro i może stworzyć 6934 miejsc pracy). Na kolejnych miejscach są inwestorzy niemieccy (28 projektów), francuscy i włoscy (po 10 projektów) oraz japońscy (9 projektów). Nowością jest coraz wyższa liczba obsługiwanych inwestorów krajowych. Obecnie PAIIZ obsługuje 7 inwestycji polskich.