- Podczas rozmów z wieloma potencjalnymi inwestorami, krajowymi i zagranicznymi, spotkaliśmy się z ich dużym zainteresowaniem naszym biznesem oraz pozycją, którą zbudowaliśmy na przestrzeni ponad 20 lat w obszarze serwisów rekrutacyjnych, jak i rozwiązań HR Tech w modelu SaaS- podkreślał Przemysław Gacek, współtwórca i prezes Grupy Pracuj, w informacji rozesłanej w środę wieczorem do mediów. Po zakończonym 24 listopada procesie budowy księgi popytu dla inwestorów instytucjonalnych i zapisach dla inwestorów indywidualnych spółka poinformowała o ostatecznych warunkach swojej pierwszej oferty publicznej.

Ostatecznie ustalono, że Grupa Pracuj, a konkretnie jej obecni akcjonariusze, na czele z funduszem TCV, zaoferują inwestorom nieco ponad 15,13 mln akcji, czyli 22,2 proc. kapitału zakładowego spółki. Fundusz TCV chce sprzedać 10,9 mln, czyli 16 proc. kapitału zakładowego. To oznacza, że na razie nie wyjdzie ze spółki (obecnie ma 26,7 proc. jej akcji).

Ostateczną wielkość oferty ustalono trochę powyżej podanego w prospekcie minimalnego poziomu (13,6 ml akcji), ale też poniżej jej maksymalnego poziomu (22,4 mln) przewidzianego w opcji zwiększenia oferowanego pakietu. Poniżej maksymalnego poziomu określonego w dniu rozpoczęcia oferty na 82 zł, ustalono też ostateczną cenę akcji dla inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych. Jedni i drudzy będą mogli je kupić po 74 zł.

Inwestorzy indywidualni będą mogli kupić 408,6 tys. akcji a główna część oferowanego pakietu (ponad 14,7 mln walorów) trafi do inwestorów instytucjonalnych.