W jakiej kondycji jest Bank Pekao? - Patrząc na to, gdzie jesteśmy, w roku z bardzo niskimi stopami procentowymi, roku covidowym, bo nie możemy powiedzieć, że to już kompletnie się zakończyło, wyniki są bardzo dobre - mówił Leszek Skiba.

- Widzimy, że sprzedaż produktów kredytowych idzie bardzo dobrze. Kredyty korporacyjne, ale głównie dla małych i średnich przedsiębiorstw rosną nawet w tempie 30 proc. r/r. Są to wartości, które pozwalają nam na utrzymanie dobrego poziomu. Widzimy również, że kredyty hipoteczne rosną w dwucyfrowych liczbach. Wynika to z faktu, że klienci widzą wzrost cen nieruchomości - dodał.

- Jesteśmy w dialogu z KNF. Komisja prowadzi akcję społeczną związaną z tym, by uświadamiać ryzyko stopy procentowej. Prowadzimy prace nad oferowaniem kredytów hipotecznych na stopę stałą. To nie jest atrakcyjne dla klientów, którzy już od początku chcieliby mieć tani kredyt. To jest krótkoterminowa nieatrakcyjność, w dłuższym horyzoncie nie jest to takie złe rozwiązanie - powiedział prezes Banku Pekao S.A.