Opracowano dwa scenariusze, na podstawie których zakłady ubezpieczeń oszacowały wpływ zmian w orzecznictwie sądowym dotyczącym hipotek frankowych na wartość środków własnych, wynik techniczny, wynik finansowy, wymogi kapitałowe i współczynnik wypłacalności. W scenariuszach założono, że wszystkie umowy ubezpieczenia związane z kredytami walutowymi zostają unieważnione.

W pierwszym scenariuszu, określanym jako bazowy, wszystkie składki przypisane brutto wynikające z unieważnionych umów zostają zwrócone ubezpieczonemu, zakład ubezpieczeń uzyskuje zwrot zapłaconych prowizji związanych z przedmiotowymi polisami (tzw. clawback) i następuje zwrot wszystkich wypłaconych świadczeń wynikających z unieważnionych umów. Drugi scenariusz, mający miano pesymistycznego, zakłada, że wszystkie składki przypisane brutto wynikające z unieważnionych umów zostają zwrócone ubezpieczonemu, ale zakład ubezpieczeń nie ma możliwości uzyskania zwrotu zapłaconych prowizji związanych z tymi polisami (clawback), a ponadto nie ma możliwości uzyskania zwrotu wypłaconych świadczeń wynikających z unieważnionych umów.

Realizacja tych scenariuszy spowodowałaby, że wartość zwróconych ubezpieczonym składek przypisanych brutto z powodu unieważnionych umów wyniosłaby 3,37 mld zł (1,80 mld zł dla zakładów ubezpieczeń na życie i 1,57 mld zł dla majątkowych). „Zrealizowanie się któregokolwiek z zakładanych scenariuszy nie spowodowałoby braku stabilności krajowego sektora ubezpieczeń ani nie doprowadziłoby do sytuacji braku pokrycia wymogu kapitałowego przez poszczególne zakłady ubezpieczeń” – podała KNF.

Dodano, że dane te należy traktować jako szacunkowe, co wynika m.in. z faktu, że część zakładów ubezpieczeń nie posiadała precyzyjnych informacji, które pozwalałyby stwierdzić czy określona umowa ubezpieczenia jest związana z hipotekami walutowymi. W testach warunków skrajnych zbadano 58 zakładów ubezpieczeń i podano, że na 29 z nich scenariusze nie mają żadnego wpływu, na kolejne 29 mają wpływ.