Wprawdzie, jak zauważa Bloomberg, raport bazuje na danych z roku 2019, zanim brexit stał się faktem i Londyn utracił pozycję głównego w Europie ośrodka handlu akcjami, ale uwypukla pozycję City, jako głównego europejskiego centrum handlu instrumentami pochodnymi i walutami, zarządzania aktywami, działalności venture capital i bankowości.

"Ten raport pokazuje, iż trzeba by przenieść ze Zjednoczonego Królestwa potężną część aktywności by Francja, Niemcy czy jakiekolwiek inne unijne centrum finansowe znacząco zmniejszyło dystans", napisał w e-mailu William Wright, dyrektor zarządzający New Financial.

Według tego raportu Wielka Brytania plasuje się na drugim miejscu w rankingu głównych centrów finansowych świata. Liderem są Stany Zjednoczone, a podium zamykają Chiny. Francja jest szósta, a Niemcy siódme.

Brexit jednak osłabił pozycję Londynu, gdyż wiele firm finansowych nie mogło kontynuować działalności w państwach Unii Europejskiej ze swoich londyńskich baz.

Z tego właśnie powodu takie banki jak JP Morgan Chase, czy Goldman Sachs musiały przenieść na kontynent aktywa o wartości setek miliardów dolarów i tysiące pracowników.