Głowna brytyjska stopa procentowa została obniżona do historycznie niskiego poziomu 1 proc. Cięcia stóp w Wielkiej Brytanii są uzasadnione ze względu na wynikające z wyliczeń Brytyjczyków przewidywane w 2009 r. zmniejszenie się PKB o 2,7 proc.

Gospodarka strefy euro ma skurczyć się o 2 proc. ECB prawdopodobnie pozostawił jednak główną stopę procentową na dotychczasowym poziomie (2 proc.). Prezes Jean-Claude Trichet kilka razy podkreślał, że w lutym nie należy zmieniać stóp, ze względu na krótki odstęp pomiędzy styczniowym obniżką o 50 pkt bazowych. Nie wyklucza jednak rozluźnienia polityki pieniężnej w marcu.