VAT: skarbówka nie opodatkuje rekompensat - wyrok NSA

Spółkę komunalną, która wykonuje zlecone jej zadania własne samorządu w zarządzaniu obiektami sportowymi, należy traktować jako podmiot publiczny.

Publikacja: 23.07.2020 07:19

VAT: skarbówka nie opodatkuje rekompensat - wyrok NSA

Foto: AdobeStock

W środę Naczelny Sąd Administracyjny uwzględnił skargę kasacyjną spółki komunalnej, która spierała się z fiskusem o opodatkowanie VAT rekompensat wypłacanych jej na pokrycie ujemnego wyniku finansowego. W sporze chodziło o podatkowy status spółki na gruncie VAT.

We wniosku o interpretację spółka wyjaśniła, że została powołana uchwałą rady miejskiej oraz umową spółki – aktem założycielskim. Jej 100-proc. udziałowcem jest samorząd. A została utworzona w celu wykonywania jego zadań własnych w zarządzaniu gminnym zasobem komunalnym, tj. obiektami sportowymi, turystycznymi i rekreacyjnymi. Szczegółowe zasady jej działalności określała umowa, w której miasto zobowiązało się m.in. do wypłaty w okresach kwartalnych rekompensaty w wysokości niezbędnej do pokrycia kosztów poniesionych w trakcie wywiązywania się ze zobowiązań.

Spółka postanowiła się upewnić, czy otrzymana przez nią rekompensata jako pokrycie ujemnego wyniku finansowego netto w związku z wykonywaniem zadań zarządzania samorządowymi obiektami sportowymi będzie wynagrodzeniem za świadczoną usługę. Inaczej mówiąc, czy będzie podlegała opodatkowaniu VAT.

Czytaj także: Projekty parasolowe: samorząd zapłaci VAT od dotacji na wykonanie zadania

Fiskus odpowiedział, że tak. W jego ocenie pomiędzy płatnością, którą otrzymuje spółka jako rekompensatę od miasta, a świadczeniem na jej rzecz zachodzi bezpośredni związek, ponieważ płatność następuje w zamian za to świadczenie. Nie zgodził się, że otrzymana od samorządu rekompensata ma charakter finansowania działalności spółki.

Niezadowolona z takiego obrotu sprawy spółka zaskarżyła interpretację, ale w pierwszej instancji przegrała. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie dwukrotnie – raz po skasowaniu jego wyroku przez NSA z przyczyn procesowych – oddalał jej skargi.

Rację spółce przyznał dopiero NSA. Orzekając w środę co do meritum, z całą stanowczością nie zgodził się z wykładnią prezentowaną przez fiskusa, a zaakceptowaną przez WSA. Jak tłumaczył sędzia NSA Bartosz Wojciechowski, o rozstrzygnięciu przesądziła zasadnicza kwestia: status spółki, tj. czy na gruncie VAT może być uznana za podatnika. A zdaniem NSA nie, bo w spornym przypadku spółkę należy traktować jako organ władzy publicznej, który w świetle art. 15 ust 6 ustawy o VAT co do zasady nie jest podatnikiem.

Ważne dla tej oceny okazało się kilka kwestii. Przede wszystkim to, że 100-proc. udziałowcem spółki jest samorząd, a celem jej powołania było wykonywanie zadań własnych. O braku statusu podatnika świadczy też sposób jej powołania, brak nastawienia na maksymalizację zysku i to, że spółka nie bierze udziału w normalnej grze rynkowej. Wyrok jest prawomocny.

Sygntura akt: I FSK 1366/17

W środę Naczelny Sąd Administracyjny uwzględnił skargę kasacyjną spółki komunalnej, która spierała się z fiskusem o opodatkowanie VAT rekompensat wypłacanych jej na pokrycie ujemnego wyniku finansowego. W sporze chodziło o podatkowy status spółki na gruncie VAT.

We wniosku o interpretację spółka wyjaśniła, że została powołana uchwałą rady miejskiej oraz umową spółki – aktem założycielskim. Jej 100-proc. udziałowcem jest samorząd. A została utworzona w celu wykonywania jego zadań własnych w zarządzaniu gminnym zasobem komunalnym, tj. obiektami sportowymi, turystycznymi i rekreacyjnymi. Szczegółowe zasady jej działalności określała umowa, w której miasto zobowiązało się m.in. do wypłaty w okresach kwartalnych rekompensaty w wysokości niezbędnej do pokrycia kosztów poniesionych w trakcie wywiązywania się ze zobowiązań.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Praca, Emerytury i renty
Koniec 500+. Kiedy ostatnie wypłaty? 800+ na koncie już w grudniu?
Konsumenci
Nowy Sejm przyjął pierwszą ustawę. Dotyczy zakazu handlu w niedziele
W sądzie i w urzędzie
PESEL można już zastrzec. Jak to zrobić?
Prawo pracy
Szef może zablokować samowolną pracę po godzinach
Zdrowie
Ziobro na odchodne złożył wniosek do TK. Ma duże znaczenie dla lekarzy
Materiał Promocyjny
Nowe narzędzia to nowe możliwości