Prezes PKO Leasing: chcemy finansować transformację gospodarki

- Swojej szansy możemy upatrywać w tym, co jest związane z KPO i o czym dużo się mówi w tej chwili, czyli transformacji energetycznej i elektromobilności. Branża leasingowa ma tu również dużo do powiedzenia i może sporo sfinansować – ocenia Tomasz Bogus, prezes PKO Leasing.

Publikacja: 12.06.2024 10:00

Tomasz Bogus, prezes PKO Leasing

Tomasz Bogus, prezes PKO Leasing

Foto: Rzeczpospolita

Materiał powstał we współpracy ze Związkiem Polskiego Leasingu

Jak patrzy pan dziś na sytuację polskiej gospodarki?

Dla nas, a w szczególności dla branży leasingowej, wskaźnikiem, który definiuje, co się może dziać w przyszłości, jest PMI, czyli badanie prowadzone wśród menedżerów polskich przedsiębiorstw. Ostatnie PMI niestety nie wypada dobrze, bo mamy w nim 48 punktów. Granicą jest 50 punktów - wszystko, co poniżej, świadczy o tym, że jednak gospodarka będzie hamować, a co powyżej, oczywiście świadczy o dobrych prognozach. Co prawda mamy prognozę PKB na 3 proc. w tym roku, ale pamiętajmy, że punkt odniesienia był bardzo niski. Odczuwam więc jednak pewien niepokój związany z PMI, przynajmniej w horyzoncie najbliższych sześciu – dwunastu miesięcy.

Polska to piąty rynek leasingowy w Unii Europejskiej. Jaka w kolejnych latach może być recepta na utrzymanie dynamiki, którą widzieliśmy w ostatnich latach?

To na pewno duże wyzwanie. Rzeczywiście, w ostatniej dekadzie rozwijaliśmy się dwa razy szybciej, niż rynek Europy Zachodniej. Dojrzałe rynki rosły około 5 proc. rok do roku, my - 10 proc. Jako branża jesteśmy z tego dumni.

Pracując zarówno w bankowości, jak i obecnie w obszarze leasingu wiem, że leasing dogania, a w niektórych kategoriach już przegonił poziom finansowanych inwestycji. Tak jak na przykład w ruchomościach, gdzie na koniec 2023 roku mieliśmy portfel leasingu 200 miliardów, a tylko 170 mld kredytem inwestycyjnym. Rzeczywiście więc były to fantastyczne lata, wzrost był bardzo duży i będzie bardzo ciężko z tymi wyzwaniami kroczyć dalej.

Myślę, że dużo będzie zależało od ogólnej koniunktury gospodarczej. Mamy KPO, które daje nadzieję, że będziemy mogli to tempo wzrostu utrzymać - choć widać w pierwszym półroczu tego roku, że ono przynajmniej niektórych kategoriach trochę wyhamowało. Swojej szansy możemy upatrywać w tym, co jest związane z KPO i o czym dużo się mówi w tej chwili, czyli transformacji energetycznej i elektromobilności. Branża leasingowa ma tu również dużo do powiedzenia i może sporo sfinansować. Myślę też, że tak jak się zmienia krajobraz udzielania kredytów dla przedsiębiorców, mikroprzedsiębiorców czy nawet konsumentów, tak również zmienia się krajobraz leasingowy.

Kolejna szansa to budowanie ekosystemów i to, co nazywamy embedded finance. Zakotwiczone finanse - klienci oczekują, żeby być w tym miejscu, w którym oni robią zakupy. I to też jest jakiś obszar poza wymienionymi wcześniej, gdzie będziemy szukać utrzymania tempa wzrostu.

Właśnie, bo oczekiwania klientów mogą przekładać się na sposób dostarczania im usług. Pytanie, czy ten model, który do tej pory był reprezentowany przez firmy leasingowe, jest do utrzymania? W którą stronę może się on zmieniać?

Zawsze podaję taki przykład: dawno temu w bankowości, kiedy finansowaliśmy samochody i sprzedaż samochodów kredytami, wygrywali nie ci gracze, którzy mieli najlepszy kredyt bankowy w swojej ofercie, tylko ci, którzy byli w salonach samochodowych i u dealerów. Dzisiaj jest podobnie z większością produktów finansowych. Wygrywać będą ci, którzy są w miejscu zakupu klienta. I tutaj przyszłość to np. wszelkiego rodzaju platformy jak Automarket PKO Leasing, natomiast nie ci, którzy będą mieli najtańszą ofertę dostępną stand alone.

Jak na branżę wpływać mogą takie rzeczy, jak ESG?

Z jednej strony nie ma od tego odwrotu. Branża musi się dostosować do wymogów badania śladu węglowego i definiowania kierunku minimalizacji karbonizacji. Natomiast to jest dla nas szansa, bo elektromobilność i zielona gospodarka otwierają szerokie możliwości związane z wymianą wielu elementów zarówno ruchomości, jak i tych aktywów inwestycyjnych, które po prostu trzeba odnowić, zamienić w związku z ich dużą emisją dwutlenku węgla.

Pana zdaniem da się w jeszcze wyraźniejszy sposób, cyfrowy oferować usługi klientom?

W leasingu mamy problem związany z formą dokumentową umowy leasingu i ten przepis próbujemy zmienić. Tutaj nikt nie ma wątpliwości co do tego, że jest to archaiczna regulacja, która uniemożliwia nam zawarcie umowy na odległość w inny sposób, niż tylko jeżeli jest podpis kwalifikowany. Ale dziwnym trafem zawsze jakieś kolejne przeszkody powodują, że ten przepis nie zostaje zmieniony.

Gdzie widzi pan jakieś zagrożenia dla takiego dynamicznego rozwoju branży?

O pierwszym mówiłem na początku – to wskaźnik PMI, o którym uważam, że w krótkim terminie raczej będzie hamował wzrost, niż go budował. To jest chyba najważniejsze. Na pewno też bariery regulacyjne, o których wspomniałem. Innych dużych zagrożeń nie widzę, także: koniunktura, PMI, bariery regulacyjne - to są chyba najważniejsze problemy, które w krótkim i średnim terminie mogą mieć wpływ na branżę.

Materiał powstał we współpracy ze Związkiem Polskiego Leasingu

Jak patrzy pan dziś na sytuację polskiej gospodarki?

Pozostało 98% artykułu
Finanse
Nowy zarząd PFR zaczyna kadencję. Stare władze spółki z absolutorium
Materiał Promocyjny
Jak wykorzystać potencjał elektromobilności
Finanse
Zyski z rosyjskich aktywów gotowe do podróży na Ukrainę. To potężne kwoty
Finanse
PZU ma nowego prezesa. Już nie tylko p.o. KNF podjął decyzję
Finanse
Donald Trump nie zwolni szefa Fed po powrocie do Białego Domu
Materiał Promocyjny
Nexus Group ściga nigeryjskich oszustów