Tag:

Europejski Kongres Finansowy

Kluczowa jest dostępność naszych usług

Mamy wyjątkową szansę, aby przyjrzeć się potrzebom naszych klientów, ale też doradców, i na tej podstawie budować rozwiązania, które są pożądane i oczekiwane – mówi Monika Szlosek, dyrektor Departamentu Produktów Inwestycyjnych i Private Banking w VeloBanku.

Patryk Nowakowski: W Polsce jest olbrzymia konkurencja między bankami

- Dziś regulatorzy ingerują w relacje między klientem a bankiem powodując dodatkowe obciążenia. Efektywna stopa opodatkowania działalności bankowej to ponad 50 proc., a polski rynek jest najbardziej konkurencyjny spośród 10 rynków, gdzie jest obecny Santander - mówi Patryk Nowakowski, członek zarządu Santander Bank Polska.

Magdalena Proga-Stępień: Jakość obsługi i relacja z klientem dają przewagę

W centrum zainteresowania jest dzisiaj młody klient. Relacja bankowa teraz zaczyna się już w wieku kilkunastu czy nawet kilku lat – mówi Magdalena Proga-Stępień, członkini zarządu Santander Bank Polska.

Maciej Reluga: Jest coraz lepiej i będzie lepiej

Brak podaży pracy, szybko rosnące płace – przez to konkurencyjność będzie cierpiała. Ale polscy przedsiębiorcy odnajdą się jak zwykle bardzo dobrze – mówi Maciej Reluga, członek zarządu, główny ekonomista w Santander Bank Polska.

Magdalena Proga-Stępień: Sztuczna inteligencja podniesie jakość obsługi klientów

- W usługach finansowych wsparcie generatywnej sztucznej inteligencji znacząco zwiększa efektywność – podkreśla Magdalena Proga-Stępień, członkini zarządu Santander Bank Polska.

Maciej Reluga: To będzie największy problem polskich firm

- Brak pracowników i szybko rosnące płace mogą pogorszyć konkurencyjność polskich firm, ale wierzę, że i tym razem polscy przedsiębiorcy odnajdą się bardzo dobrze – ocenia Maciej Reluga, członek zarządu Santander Bank Polska.

Mariusz Łuczak: Hipoteka przez internet? To będzie możliwe

- Cyfryzacja procesu hipotecznego będzie kontynuacją ścieżki, którą banki obrały wiele lat temu – mówi Mariusz Łuczak, Dyrektor Obszaru Inżynierii Ryzyka, Santander Bank Polska.

Piotr Bodył Szymala: Kogo warto dziś kredytować

- Z perspektywy ryzyk kredytowych warto kredytować samorządy czy specjalistyczne podmioty. W tych przypadkach nie ma ryzyk, które są związane z kredytowaniem gospodarstw domowych – ocenia Piotr Bodył Szymala, doradca prezesa Santander Bank Polska.

Marcin Gadomski: Branża bankowa gorszy okres ma za sobą

- Jest szereg obszarów, w których udział banków jest coraz ważniejszy z punktu widzenia interesu państwa - mówi Marcin Gadomski, wiceprezes zarządu Banku Pekao S.A.

Bankowcy apelują do rządu o dialog

Środowisko postuluje szybkie rozwiązanie problemu ryzyka prawnego. Na mapie wyzwań jest też zielona rewolucja.