Samorząd, ale działa jak przedsiębiorca

Powiat, który sprzedaje zespół pałacowo-parkowy, w tym wypadku jest uważany za podatnika VAT.

Publikacja: 29.09.2023 05:51

Samorząd, ale działa jak przedsiębiorca

Foto: Adobe Stock

W czwartek Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną powiatu, który spierał się z fiskusem o podatkową klasyfikację jednej z planowanych transakcji.

Konkretnie chodziło o sprzedaż zespołu pałacowo-parkowego. We wniosku o interpretację powiat podał, że wiekową nieruchomość przejął na własność w drodze komunalizacji. Wcześniej była wykorzystywana na działalność edukacyjną. Jednak obecnie utrzymanie kompleksu stało się zbyt drogie. I jak tłumaczył powiat, jednym z powodów planowanej sprzedaży jest właśnie chęć uniknięcia wydatków związanych m.in. z remontami i renowacją.

We wniosku powiat podkreślał, że nieruchomość nigdy nie była wykorzystywana do celów związanych z działalnością gospodarczą. Była przeznaczona tylko do wykonywania zadania publicznego związanego z edukacją. Powiat wyjaśnił, że zbycie nastąpi w drodze przetargu, ale nie wykluczył skorzystania z trybu bezprzetargowego. Oferta została zamieszczona w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej starostwa.

Samorządowcy uważali, że do planowanej transakcji powiat nie będzie przystępował w charakterze podatnika VAT. Sprzedaż nie nastąpi bowiem w działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, gdyż dostawa odpowiada warunkom, w których osoba fizyczna dokonuje sprzedaży składników swojego majątku osobistego. Niemniej w ocenie powiatu, nawet gdyby się okazało, że sprzedaż będzie podlegać opodatkowaniu, powinna korzystać ze zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT.

Czytaj więcej

Czy powiat jest podatnikiem VAT z tytułu wydawania duplikatów świadectw i legitymacji

Fiskus nie przekonał się do koncepcji, że powiat przy sprzedaży zabytku nie będzie podatnikiem VAT. Podkreślił, że w czynnościach wykonywanych na podstawie umów cywilnoprawnych powiat, jako osoba prawna, podlega obowiązkowi podatkowemu na zasadach ogólnych. Jest również podatnikiem VAT przy sprzedaży nieruchomości, bo nastąpi ona na podstawie umowy cywilnoprawnej, czyli na warunkach i okolicznościach właściwych dla przedsiębiorców. Fiskus zgodził się natomiast, że transakcja sprzedaży zespołu pałacowo-parkowego, a także gruntów będzie korzystać ze zwolnienia. Jako podstawę preferencji wskazał jednak art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.

Taka odpowiedź nie usatysfakcjonowała samorządowców, więc poszli do sądu. I przy pierwszym podejściu wygrali. Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu uznał, że powiat dla spornej sprzedaży nie jest podatnikiem, ponieważ nie prowadzi działalności gospodarczej w tym zakresie.

To orzeczenie skasował jednak NSA. Uznał bowiem, że transakcję sprzedaży zespołu pałacowo-parkowego należy ocenić jako przejaw działalności gospodarczej powiatu i ją opodatkować. Podkreślił, że powiat na rynku obrotu nieruchomościami ma pozycję taką jak przedsiębiorca, który z tego tytułu uzyskuje stałe dochody. I ze względu na jego wpływ na rynek nieruchomości nie jest uzasadnione wydzielanie z obrotu opodatkowanego spornej nieruchomości. Powiat powinien być traktowany jako prowadzący działalność handlową. I właśnie to przesądziło o przegranej samorządu.

Związany tym wrocławski WSA nie miał innego wyjścia – musiał oddalić skargę powiatu.

NSA podkreślił, że w swoim wyroku przesądził o statusie powiatu jako podatnika VAT przy sprzedaży zespołu pałacowo-parkowego. I jak powiedział sędzia NSA Marek Olejnik, niezależnie od tego, czy podejmuje aktywność podobną do podmiotu handlującego nieruchomościami.

Wyrok jest prawomocny.

W czwartek Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną powiatu, który spierał się z fiskusem o podatkową klasyfikację jednej z planowanych transakcji.

Konkretnie chodziło o sprzedaż zespołu pałacowo-parkowego. We wniosku o interpretację powiat podał, że wiekową nieruchomość przejął na własność w drodze komunalizacji. Wcześniej była wykorzystywana na działalność edukacyjną. Jednak obecnie utrzymanie kompleksu stało się zbyt drogie. I jak tłumaczył powiat, jednym z powodów planowanej sprzedaży jest właśnie chęć uniknięcia wydatków związanych m.in. z remontami i renowacją.

Pozostało 84% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Praca, Emerytury i renty
Koniec 500+. Kiedy ostatnie wypłaty? 800+ na koncie już w grudniu?
Konsumenci
Nowy Sejm przyjął pierwszą ustawę. Dotyczy zakazu handlu w niedziele
W sądzie i w urzędzie
PESEL można już zastrzec. Jak to zrobić?
Prawo pracy
Szef może zablokować samowolną pracę po godzinach
Zdrowie
Ziobro na odchodne złożył wniosek do TK. Ma duże znaczenie dla lekarzy
Materiał Promocyjny
Razem dla Planety, czyli chemia dla zrównoważonej przyszłości