Materiał Partnera: Skarbiec TFI

Oczywiście, część winy można przypisać efektowi bazy wynikającemu z napływu uchodźców z Ukrainy w II kwartale 2022 r. i zrealizowanej przez nich dodatkowej konsumpcji. Nie zmienia to jednak faktu, że mamy do czynienia z wyraźnym przyhamowaniem popytu, będącym w dużej mierze konsekwencją dotychczasowego zacieśnienia monetarnego zrealizowanego przez RPP i inflacyjnego drenażu budżetów gospodarstw domowych. W danych szczątkowych (raczej rozczarowujących niż zachęcających) za lipiec czy sierpień nic nie wskazuje również na to, aby ta sytuacja miała ulec zmianie w kwartale bieżącym. Pewną nadzieję na poprawę i realizację scenariusza prowzrostowego daje już jednak przełom roku 2023/2024, gdzie wyhamowująca dynamika inflacji czy też przedwyborcze transfery społeczne, tj. 13. i 14. emerytura i 800+ (z początkiem przyszłego roku), mogą się przełożyć na poprawę słabnącej konsumpcji. Negatywnym efektem tych działań może być z kolei osłabienie tempa schodzenia inflacji do celu inflacyjnego NBP.

Języczkiem u wagi w 2024 r. dla polskiej gospodarki pozostaną jednak czynniki globalne. W przypadku gospodarki amerykańskiej wiele argumentów, pomimo kilku pozytywnych zaskoczeń w minionych tygodniach (inflacja, rynek pracy), przemawia za nadchodzącym spowolnieniem (patrz wyraźna słabość wskaźników wyprzedzających). Szczególnie że jesteśmy po bezprecedensowo szybkim cyklu zaostrzenia polityki monetarnej, gdzie biorąc pod uwagę możliwy czas transmisji tych działań na realną gospodarkę, można śmiało założyć widoczne negatywne ich efekty właśnie w najbliższych miesiącach. Wyraźne problemy przeżywa również gospodarka strefy euro, w której zmiana dotychczasowego podejścia EBC (kilka znaczących wolt w ostatnich dwóch latach), w porównaniu chociażby z funkcjonowaniem tej instytucji za czasów Mario Draghiego, wyraźnie zmniejszyła możliwości strefy euro do szybkiej odbudowy potencjału. I na koniec – Chiny, które jak bumerang powracają z problemami swojego rynku nieruchomości.

Materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego, jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, a także nie jest formą świadczenia doradztwa podatkowego ani pomocy prawnej. Skarbiec TFI SA podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Siedziba: al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa (KRS 0000060640).

Materiał Partnera: Skarbiec TFI