UE odcina się od Londynu. Rozliczanie derywatów przejdzie do Frankfurtu

Unia Europejska opracowała projekt ustawy, która przewiduje konieczność wykazywania organom nadzoru przez banki i innych uczestników rynku w Unii, że nie zależą zbytnio w rozliczaniu instrumentów pochodnych od wyspecjalizowanych firm w Londynie.

Publikacja: 28.11.2022 16:36

Londyn

Londyn

Foto: Adobe Stock

Władze Unii chciały od dawna zmniejszyć dużą zależność od domów clearingowych w Londynie, które rozliczały transakcje zamiany (swapowe) w euro, zwłaszcza od chwili wyjścia Wielkiej Brytanii z unijnego bloku. Brexit odciął znaczną cześć brytyjskiego sektora finansowego od jednolitego rynku w Unii, Bruksela zgodziła się jednak na obsługę unijnych klientów przez domy rozliczeniowe z Londynu do 30 czerwca 2025 — pisze Reuter.

Utrata możliwości rozliczania kontraktów na wiele bilionów euro rocznie będzie kolejnym ciosem dla City, które ma już nowych konkurentów w Paryżu i Frankfurcie, a na świecie także w Nowym Jorku i Singapurze. Światowe banki uprzedziły Brukselę, że w razie zbyt skomplikowanej procedury będą rozliczać kontrakty w Stanach.

Komisja Europejska przygotowała projekt nowej dyrektywy, która wśród wymogów przewiduje obowiązek posiadania przez uczestników rynku „aktywnego rachunku” z ustalonym dopiero minimalnym poziomem aktywności w unijnym domu rozliczeniowym. „Należy wymagać od kontrahentów finansowych i niefinansowych posiadania bezpośrednio lub pośrednio rachunków o minimalnym poziomie aktywności” w domach rozliczeniowych utworzonych w Unii — stwierdza projekt dyrektywy. Przewidziano w nim też, by firmy dokonujące clearingu miały oparcie w specjalnym funduszu na wypadek niewykonania zobowiązania (default fund), który zapewni dokończenie operacji, nawet jak jedna ze stron zbankrutuje.

Czytaj więcej

Obchodzenie sankcji antyrosyjskich będzie teraz przestępstwem karnym

Przygotowane rozwiązania mają zapewnić stabilizację finansową likwidując „nadmierne uzależnienie się od zbyt małej liczby” domów rozliczeniowych spoza Unii, a o minimalnym poziomie aktywności zadecyduje Europejski Urząd Papierów Wartościowych i Rynków (ESMA). „Ponadto ustali właściwe okresy stopniowego wdrażania tego wymogu” — stwierdzono w projekcie dokumentu. ESMA przeprowadzi publiczną konsultację projektu i opublikuje analizę kosztów i korzyści. Uczestnicy rynku będą musieli informować organy nadzoru, w jakim zakresie korzystają z zagranicznych domów rozliczeniowych.

Ok. 60 proc. unijnych klientów unijnych domów clearingowych ma już rachunki dotyczące zamiany stóp procentowych i 85 proc. dotyczących zamiany ryzyka kredytowego, ale wiele z tych rachunków nie jest regularnie używane. Eurex Trading należąca do Deutsche Börse chce temu zaradzić w dobrowolny sposób przez wejściem w życie unijnej dyrektywy.

Komisja Europejska ogłosiła ten projekt 7 grudnia, muszą go następnie zatwierdzić Parlament Europejski i wszystkie kraje Unii. Unia chce zwiększyć strategiczną autonomię swego rynku kapitałowego zachęcając firmy do pozyskiwania środków z emisji akcji opartych na obligacjach, co zmniejszyłoby ich zależność od banków. Przedstawiciel sektora uznał te propozycje za pragmatyczne i skupione na rozbudowie wewnętrznych zdolności rozliczeniowych poprzez ułatwienie i przyspieszenie zatwierdzania nowych produktów i modeli ryzyka w unijnych domach rozliczeniowych z zachowaniem tempa do zachodzących zmian na rynku.

Władze Unii chciały od dawna zmniejszyć dużą zależność od domów clearingowych w Londynie, które rozliczały transakcje zamiany (swapowe) w euro, zwłaszcza od chwili wyjścia Wielkiej Brytanii z unijnego bloku. Brexit odciął znaczną cześć brytyjskiego sektora finansowego od jednolitego rynku w Unii, Bruksela zgodziła się jednak na obsługę unijnych klientów przez domy rozliczeniowe z Londynu do 30 czerwca 2025 — pisze Reuter.

Utrata możliwości rozliczania kontraktów na wiele bilionów euro rocznie będzie kolejnym ciosem dla City, które ma już nowych konkurentów w Paryżu i Frankfurcie, a na świecie także w Nowym Jorku i Singapurze. Światowe banki uprzedziły Brukselę, że w razie zbyt skomplikowanej procedury będą rozliczać kontrakty w Stanach.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Finanse
Miliony z internetu na pomoc Ukrainie. Ile, gdzie i na co wydaliśmy?
Materiał Promocyjny
Dlaczego warto mieć samochód w nowej firmie?
https://autosalon.moto.rp.pl/artykul/nowy-samochod-w-nowej-firmie
Finanse
Jacek Gdański, prezes PANA i szachowy arcymistrz: Postawionego piona już się nie cofa
Finanse
Bruksela jest gotowa do wypłacenia Polsce 6,3 mld euro z KPO
Finanse
Prof. Dominika Latusek-Jurczak: Zaufanie w sektorze finansowym nie może być ślepe
Finanse
Rząd planuje majstrować przy PPK? Minister finansów odpowiada TFI