W piątek rada nadzorcza Open Finance podjęła decyzję o powołaniu z dniem 1 czerwca na trzyletnią kadencję Pawła Spławskiego na stanowisko członka zarządu Open Finance.

Spławski rozpoczął swoją karierę zawodową w PwC, gdzie zajmował się audytem oraz usługami doradczymi dla banków i spółek sektora finansowego. W latach 2007 – 2011 pracował w Grupie Allianz oraz Getin Noble Bank - zajmował się controllingiem i sprawozdawczością finansową.

W 2011 r. dołączył do zespołu Banku Pocztowego jako Dyrektor Zarządzający Pionu Finansów i pracował w Banku do połowy 2016 roku. W ramach rozwoju jego kariery, w maju 2014 roku, objął funkcję członka zarządu banku, a od listopada 2015 roku - wiceprezesa nadzorującego również inne obszary, takie jak operacje oraz działalność biznesowa. Z zarządu Pocztowego został odwołany pod koniec czerwca ubiegłego roku. Wtedy nowa rada nadzorcza powołała zupełnie zarząd (z wyjątkiem jednej osoby), którego skład powiększono do pięciu z czterech osób. W ostatnim okresie pracował w firmie Deloitte zajmując się zagadnieniami regulacji dla działalności inwestycyjnej (MIFID II).

Paweł Spławski jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku „Finanse i bankowość" oraz Advanced Management Programme w INSEAD Business School. Jest również członkiem ACCA – Association of Chartered Certified Accountants. Ponadto ukończył studia podyplomowe w zakresie: controllingu bankowego organizowane przez Warszawski Instytut Bankowości, a także informatyki na Politechnice Warszawskiej. W wolnych chwilach pasjonuje się turystką i literaturą górską oraz kolarstwem MTB.