Wczoraj Agencja Rozwoju Mazowsza poinformowała, że wnioski o dopuszczenie do dialogu konkurencyjnego ws. PPP dla budowy sieci szerokopasmowej województwa mazowieckiego złożyło czterech wykonawców. To m.in. konsorcjum ATM SI i konsorcjum z udziałem m.in. Asseco Poland i Daewoo International Corporation. Wartość projektu szacowana jest na na 475,6 mln zł.

W ub.r. także woj. podkarpackie zdecydowało się na budowę sieci szerokopasmowego Internetu z prywatnym partnerem. Chętnych jest trzech (m.in. także  konsorcjum Asseco Poland SA i konsorcjum ATM SI).  – Wybór konkretnej oferty planujemy w marcu 2013 r. – mówi  Sławomir Cynkar, dyrektor departamentu społeczeństwa informacyjnego w podkarpackim urzędzie marszałkowskim. Koszt przedsięwzięcia, do którego dołoży też  UE, to prawie 300 mln zł.

4,6 mld zł to wartość budowy i eksploatacji przez 30 lat eletrociepłowni w Olsztynie w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego

Internetowe projekty należą do największych rozpoczętych w ub. roku. Przebija je jedynie oferta Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Olsztynie, które chce, by inwestor zbudował elektrociepłownię i dostarczał ciepło mieszkańcom. W ogłoszeniu podano, że szacunkowa wartość bez VAT wynosi  4,6 mld zł.  Jednak przedsiębiorstwo informuje, że koszty tej inwestycji to 700 mln zł (taką też kwotę uwzględniliśmy w naszym zestawieniu), a reszta to koszty eksploatacji, w tym przychody ze sprzedaży ciepła przez 30 lat.

Większość projektów w formule PPP jest jednak znacznie skromniejszych. Przykładowo miasto Łomża szuka chętnych do budowy miejskiego centrum handlowo-komunikacyjnego na terenie obecnego dworca PKS za 45-80 mln zł. - Ogłoszenie publikowano dotychczas dwa razy, ale nie wpłynął żaden wniosek. Przewidujemy trzecie ogłoszenie – mówi Anna Sobocińska, rzeczniczka Łomży.

W sumie, jak wynika z analizy „Rz", w 2012 r.  ogłoszono prawie 40 postępowań PPP, ich szacunkowa wartość wynosi od 3,1 do 3,7 mld zł (dane dotyczą przetargów ogłoszonych w Dzienniku Urzędowym UE, po uwzględnieniu innych źródeł, wartości i liczba projektów będzie wyższa).