Na konferencji „Infrastruktura polska", zorganizowanej przez Executive Club, Janusz Żbik podkreślił, że obecnie polska branża budowlana znajduje się w ważnym momencie. - Jedna unijna perspektywa finansowa się kończy, druga jeszcze nie zaczęła. W takiej sytuacji pewne spowolnienie jest nieuniknione. Tym bardziej, że odczuwamy skutki kryzysu. W minionym roku zaobserwowaliśmy znaczący spadek ilości pozwoleń na budowę - mówił.

W ostatnich latach w Polsce rocznie budowano 150 tys. mieszkań. - To nie jest szczyt możliwości, bo potencjał firm wykonawczych i inwestycyjnych jest dużo większy. Mamy nadzieję, że działania rządu przełożą się na poprawę koniunktury w tym zakresie. Może w tym pomóc wdrożenie programu wsparcia skierowanego dla młodych ludzi („Mieszkanie dla młodych", które zastąpi „Rodzinę na swoim" - red.).

- Liczymy, że w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020 ze środków unijnych na infrastrukturę kolejową przeznaczymy 5 mld euro (poprzednio było to 4,8 mld euro), na drogi 10 mld  euro (wobec 11 mld euro), a na budownictwo niskoemisyjne i zeroenergetyczne 10,5 mld euro. Do tego dochodzą środki krajowe - wyliczał Żbik.

Podkreślił, że na koniunkturę budowlaną wpływa także otoczenie prawne. - Obecnie otrzymanie pozwolenia na budowę i przygotowanie inwestycji może trwać dłużej niż jej realizacja. Problemem nie jest wydanie pozwolenia na budowę, ale zebranie olbrzymiej ilości uzgodnień i decyzji potrzebnych do złożenia prawidłowego wniosku - zaznaczył wiceminister.

- Proces inwestycyjny należy uporządkować w sposób kompleksowy. Dlatego w lipcu ubiegłego roku powołaliśmy Komisję Kodyfikacyjną Prawa Budowlanego. Chcemy maksymalnie uprościć proces inwestycyjny i zmniejszyć liczbę wymaganych uzgodnień w pierwszym stadium inwestycji. Mamy przygotowaną ustawę o prawie budowlanym i chcemy ją znowelizować w tym roku - dodał Żbik.

Poinformował, że Ministerstwo Infrastruktury pracuje również nad ustawą o charakterystyce energetycznej budynków, co jest wymagane prawem unijnym. Polska musi ją wprowadzić do połowy roku. Trwają również prace nad ustawą o wyrobach budowlanych. Może zostać przyjęta w połowie roku.