Rynkowy konsensus kształtował się na poziomie 55,4 pkt.