Tym samym można powiedzieć, że konkurs na stanowisko, które na początku lutego opuścił Zbigniew Derdziuk, się rozpoczął. Jak informuje resort, ogłoszenie w tej sprawie ukaże się w piątek i od tej chwili będzie 10 dni na zgłaszanie kandydatur na prezesa ZUS.

Zbigniew Derdziuk, składając dymisję, oświadczył, że wypełnił swoją misję i może odejść z czystym sumieniem. Szefem ZUS został w 2009 r. Funkcję tę będzie sprawował do czasu przyjęcia jego rezygnacji przez premier Ewę Kopacz.