Sieć firm członkowskich ma globalny charakter i obejmuje ponad 150 krajów. Spółki Deloitte w Polsce należą do Deloitte Central Europe. Spółki zależne i stowarzyszone z Deloitte Central Europe Holdings Limited zatrudniają łącznie ponad sześć tysięcy pracowników w 44 biurach w 18 krajach Europy Środkowej. Zespół Deloitte pracujący w polskich biurach liczy obecnie niemal trzy tysiące specjalistów z różnych dziedzin.

Audyt w nowej rzeczywistości

Kluczowymi osobami w Polsce w obszarze audytu w Deloitte są: Adrian Karaś, partner zarządzający działem audytu Deloitte w Polsce oraz Łukasz Michorowski, partner w dziale audytu Deloitte w Polsce. Firma podkreśla, że w świetle rosnących oczekiwań osób zainteresowanych informacjami finansowymi (zarówno ze strony interesariuszy spółek, jak i zewnętrznych organów nadzoru) oraz wyzwaniami związanymi ze zmianą technologiczną, Deloitte koncentruje się na właściwym zbilansowaniu i wykorzystaniu potencjału pracowników z uwzględnieniem nowych narzędzi analizy. Dlatego inwestuje w rozwiązania technologiczne wspomagające audyt, oparte częściowo o sztuczną inteligencję począwszy od szeroko rozumianych programów analizy big data, poprzez dedykowane narzędzia wskazujące konkretne korelacje w zakresie danych. Dzięki korzystaniu z nowoczesnych aplikacji audytorzy są w stanie szybciej identyfikować konkretne ryzyka i dobierać stosowne procedury badania. Zaawansowana technologia wspiera również raportowanie do organów nadzoru (zarządów, komitetów audytu etc.), czyniąc raporty bardziej zrozumiałymi.

Wsparcie pracowników

Deloitte podkreśla, że tradycyjne podejście do raportowania finansowego, rozumiane jako przedstawianie informacji finansowych w ujęciu historycznym, będzie już niedługo niewystarczające.

- W Deloitte przygotowujemy się do rozszerzenia podejścia do badania o elementy wybiegające w przyszłość, uwzględniające szerszy zakres tematyczny - podkreślają reprezentanci firmy. Zaznaczają, że coraz większe znaczenie będą miały też elementy raportowania związane z obszarem ESG (ang. environment, social and governance). Spółki publikujące swoje dane będą musiały rozważyć i ujawnić wpływ swojej działalności i podjęte działania związane z odziaływaniem na środowisko, odpowiedzialność społeczną oraz ład korporacyjny.

Eksperci są zgodni co do tego, że sukces zachodzącego obecnie procesu zmian zależy od przygotowania i zaangażowania ludzi. Wymaga to między innymi nowego modelu pracy - zdalnej, czy hybrydowej, a także wyciągnięcia lekcji z tego, czego nauczyła nas pandemia. W związku ze zmianami regulacyjnymi potrzebne są również nowe szkolenia zawodowe w obszarach wykraczających poza tradycyjne umiejętności audytorów. Praktycy zajmujący się audytem będą musieli uwzględnić w swoich kompetencjach zupełnie nowy zestaw umiejętności i metod pracy, takich jak np. uwzględnienie ryzyka cyberprzestępczości, umiejętność używania i interpretacji wyników analizy big data czy planowanie i właściwe ocenianie ryzyk w obszarach IT. - Jednym z priorytetów jest dla nas właśnie wspieranie pracowników w przejściu przez tę zmianę - deklaruje Deloitte.