Na słabym rynku bardzo dobrze radził sobie wczoraj kurs NFI Krezus. Impulsem do zakupów był opublikowany w trakcie sesji komunikat o wcześniejszym nabyciu akcji przez Grażynę Karkosik, żonę znanego inwestora Romana Karkosika. Kontroluje ona teraz 18,49 proc. walorów spółki, a jeszcze w sprawozdaniu Krezusa za I kwartał, które ukazało się 13 maja, figurowała jako posiadaczka 16,38 proc. papierów.

Ponadto 49 proc. akcji należy do spółki niepublicznej, której udziałowcami są Karkosikowie. Na koniec marca fundusz miał w portfelu akcje Alchemii, Skotanu, Boryszewa i Impexmetalu (to spółki z grupy Karkosika) oraz Protektora i Ciechu. Inne inwestycje Krezusa to niezmiennie 50 proc. udziałów w spółce Gold Investments zarządzającej siecią sklepów jubilerskich Eliza oraz 100 proc. w firmie eCoffee zarządzającej kawiarniami Costa Coffee.

W I kwartale tego roku wartość aktywów netto na akcję wyniosła 1,26 zł – to o 22 proc. mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.