AI pomaga w pracy z oprogramowaniem

Generatywna sztuczna inteligencja to typ AI, który potrafi tworzyć nowe treści, takie jak teksty, obrazy, muzyka czy inne dane, które nie były wcześniej zaprogramowane bezpośrednio przez ludzi. Przykładem jest choćby znany ChatGPT, ktòry, jako model AI, generuje odpowiedzi na nasze pytania. Innym przykładem może być sztuczna inteligencja tworząca obrazy na podstawie opisów tekstowych. To wszystko polega na analizowaniu dużych ilości danych i uczeniu się, jak tworzyć nowe treści, które są spójne i sensowne.

Ta technologia może pomóc w pracy z rozbudowanym oprogramowaniem na różne sposoby: Może przede wszystkim automatyzować i ułatwianie zadania. Może też sprawniej analizować dane np. księgowe lub finansowe. Generatywna AI może przetwarzać i analizować duże zbiory danych, pomagając w optymalizacji i dostosowaniu oprogramowania do specyficznych potrzeb. Może też tworzyć interaktywne samouczki lub dynamicznie generować dokumentację, pomagając użytkownikom zrozumieć i efektywnie wykorzystywać skomplikowane oprogramowanie.

Innowacyjny asystent AI z nowymi wersjami w jeszcze  tym roku

ChatERP jest ściśle zintegrowane z systemami, z którymi współpracuje (zarówno z wersjami stacjonarnymi, jak również chmurowymi) i jest w stanie aktualizować swoją wiedzę o stanie procesów oraz zgromadzonych danych w czasie rzeczywistym. Wersja beta zostanie wydana w nowych wersjach systemów jeszcze w tym roku. Z rozwiązań Comarch ERPkorzysta już ok. 100 tys. firm w Polsce, DACH i Francji, z czego kilkadziesiąt tysięcy w chmurze Comarch. Zapowiedź nowej funkcjonalności wzbudziła bardzo duże zainteresowanie.

Comarch ChatERP wprowadza interakcje użytkowników z oprogramowaniem na nowy poziom. - To, co wyróżnia to rozwiązanie to możliwość komunikacji w języku naturalnym, co znacznie ułatwia i przyspieszaproces wdrażania nowych użytkowników. Komunikacja z Comarch ChatERP przypomina zwykłą konwersację, międzyludzką - asystent ten nie tylko odpowiada na pytania, ale także pamięta historię rozmów i jest w stanie kontynuować wątki rozmowy, dostosowując swoje odpowiedzi do kontekstu – tłumaczy Mariusz Zygmułka, Dyrektor AI/ML w Sektorze Comarch ES.

ChatERP potrafi udzielić informacji dotyczących danych zgromadzonych w systemie, wyjaśnić funkcje oprogramowania, zasady funkcjonowania procesów biznesowych, jak również wykonać wiele czynności na polecenie użytkownika. W kolejnych wersjach będzie wyposażony w moduły umożliwiające proponowanie spersonalizowanych automatyzacji często wykonywanych czynności na podstawie operacji wykonywanych w rzeczywistości.

Innowacyjne rozwiązanie zostało zaprojektowane z myślą o ulepszeniu i przyspieszeniu pracy z oprogramowaniem, zarówno powtarzalnej, jak i przeprowadzaniu pełni autonomicznych operacji.

Comarch ChatERP jest uniwersalnym asystentem do wszystkich programów Comarch ERP, ale jednocześnie funkcjonuje w obrębie konkretnego systemu, dlatego udzielane odpowiedzi są automatycznie dostosowane do rodzaju i wersji bieżącego oprogramowania.

- Wybór Comarch ChatERP oznacza zatrudnienie inteligentnego, w pełni samodzielnego i wyposażonego w kompletną wiedzę cyfrowego pracownika. Co należy dodatkowo podkreślić, pracownika, który samodzielnie i bez konieczności dodatkowych szkoleń, poszerza nieustannie swoją wiedzę i umiejętności – uważa Mariusz Zygmułka.

Comarch ChatERP to przyszłość interakcji z oprogramowaniem ERP, narzędzie, które nie tylko ułatwia pracę, ale także uczy się i rozwija razem z użytkownikiem.

 Więcej o AI w firmie na: https://www.comarch.pl/erp/sztuczna-inteligencja-w-firmie/

Materiał Promocyjny