OGŁOSZENIE PŁATNE

VFS Global jest globalnym liderem w zakresie outsourcingu i usług technologicznych dla rządów. Jest zaufanym partnerem dla 70 rządów takich krajów jak USA, Wielka Brytania, Kanada, Nowa Zelandia, Australia i kraje członkowskie UE. Oferuje sieć 3300 Centrów aplikacji działających w 147 krajach. Od momentu powstania w roku 2001 obsłużyło 268 mln wniosków. 

Siedziba VFS Global mieści się w Zurychu w Szwajcarii i Dubaju w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Większościowym udziałowcem jest amerykański fundusz Blackstone, największy na świecie podmiot zarządzający aktywami alternatywnymi. Fundacja Kuoni i Hugentobler z siedzibą w Szwajcarii oraz EQT, globalna organizacja inwestycyjna z siedzibą w Sztokholmie w Szwecji, posiadają mniejszościowe udziały w VFS Global.

VFS Global współpracuje z polskim rządem i zapewnia wsparcie w procesach wizowych na terenie 4 krajów – Białoruś, Chiny, Indie i Turcja. Nigdy nie świadczyło ani nie świadczy usług dla państwa polskiego w Afryce. VFS Global nigdy nie obsługiwało ani nie prowadziło rozmów w sprawie obsługi Centrum Decyzji Wizowych MSZ w Łodzi.

VFS Global nigdy nie świadczyło i nie świadczy usług pośrednictwa żadnego rodzaju, jak również nie rekrutuje zainteresowanych znalezieniem pracy w kraju wydającym wizy. VFS Global wielokrotnie wyrażało swoje stanowisko, że usługi zewnętrznego operatora wizowego na zlecenie MSZ nie powinny jej zdaniem być łączone z usługami pośrednictwa żadnego rodzaju, albowiem rodzi to konflikt interesów. Większość rządów krajów UE współpracuje z zewnętrznymi operatorami wizowymi, takimi jak VFS Global, a nie z pośrednikami.

VFS Global nie zastępuje służb konsularnych danego państwa. Zakres współpracy spółek z grupy VFS Global z polskimi przedstawicielstwami dyplomatycznymi za granicą jest precyzyjnie regulowany poprzez stosowne umowy dotyczące danego kraju, w którym spółki te udzielają wsparcia polskim misjom dyplomatycznym. Pracownicy VFS Global nie przygotowują wniosku wizowego (robi to zawsze wnioskodawca), lecz odpowiadają za zebranie i weryfikację wymaganych prawem dokumentów będących podstawą wydania wizy przez władze danego państwa. Następnie dokumentacja taka jest przekazywana w uzgodnionej formie uprawnionym pracownikom misji dyplomatycznej, którzy podejmują decyzję o wydaniu albo odmowie wydania wizy dla danej osoby.

VFS Global nie korzysta z botów. Wprowadzane udoskonalenia technologiczne, w tym tzw. antyboty służą jedynie zapewnieniu transparentnego i równego dostępu do mechanizmu aplikacyjnego dla wszystkich zainteresowanych. Celem tych działań jest utrudnianie osiągania dodatkowych, nielegalnych dochodów przez lokalnych pośredników. Pośrednicy ci, wykorzystując istniejący system informatyczny, blokują terminy spotkań, a następnie odsprzedają je zainteresowanym.

VFS Global nie ma żadnej wiedzy, aby działania spółek z jej grupy kapitałowej czy też działania personelu zatrudnianego przez VFS Global były objęte jakimkolwiek międzynarodowym śledztwem czy innym postępowaniem sprawdzającym, prowadzonym przez organy kontrolne któregokolwiek państwa. Jeśli dochodzi do jakichkolwiek nieprawidłowości w wydawaniu wiz wnioskodawcom, nie mogą mieć one związku z działaniami VFS Global, albowiem żaden z pracowników VFS Global nie ma wpływu na decyzję w przedmiocie wydania albo odmowy wydania polskiej wizy. Podejmowanie takich decyzji należy do wyłącznej kompetencji polskiej misji dyplomatycznej.

Wszelkie działania prowadzone przez pracowników VFS Global na Białorusi wiążą się jedynie z obsługą posiadanych umów z rządami krajów zainteresowanych obsługą osób obecnych na tym obszarze. Są to Polska, Austria, Chorwacja, Dania, Estonia, Grecja, Irlandia, Litwa, Norwegia, Tajlandia, Słowacja, Węgry. Działania VFS Global mają wyłączny związek z przygotowaniem i sprawdzeniem poprawności dokumentacji niezbędnej do wystąpienia o wizę danego państwa. Sama decyzja o przyznaniu lub nie wizy jest podejmowana przez służby konsularne poszczególnych krajów.

W ramach porozumienia z rządem Białorusi VFS Global obsłużyło w tym roku proces przygotowania do wydania 62 wiz dla obywateli Indii i 6 dla Zjednoczonych Emiratów Arabskich. W 2022 r. było to 21 wiz dla Indii i 2 dla Zjednoczonych Emiratów Arabskich. VFS Global nie obsługuje obywateli innych krajów ubiegających się o wizę białoruską. VFS Global nie uczestniczy w organizacji przyjazdów czy wyjazdów kogokolwiek z terenu Białorusi.

Więcej informacji:

VFS Global Corporate Communications
communications@vfsglobal.com

OGŁOSZENIE PŁATNE