To by oznaczało, że zysk netto producenta maszyn górniczych przekroczy w 2009 roku 100 mln zł. Jednocześnie zależny Tagor dostarczy Kompanii Węglowej stropnice stalowo-członowe za ponad 1 mln zł. Dostawy będą realizowane do końca roku.