W październiku firmy sprzedały towary i usługi za wartość o 1,2 proc. niższą niż rok temu. Ale gdy uwzględni się czynniki sezonowe, to wartość ta jest dodatnia. Wynosi 0,6 proc. w skali roku – takie wstępne dane podał wczoraj GUS.

– Październik ubiegłego roku był pierwszym miesiącem spadków produkcji przemysłowej. W kolejnych miesiącach będziemy porównywali dane o produkcji sprzedanej z coraz gorszymi wynikami sprzed roku, łatwiej więc będzie o dodatnie dane – przypomina Jacek Wiśniewski, główny ekonomista Raiffeisen Bank Polska. Dodatkowo na aktualny dobry wynik produkcji wpływa odbudowywanie zapasów przez firmy. Zdaniem ekonomisty prawdziwe ożywienie w przemyśle nastąpi dopiero w II kw. 2010 r.

Jednak Bohdan Wyżnikiewicz z Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową zwraca uwagę, że przemysł produkuje więcej niż w 2006 r. (choć mniej niż w 2007 i 2008 r.). I wrócił, co cieszy, do normalnego rocznego rytmu. – Na lepsze dane o produkcji wpływa sytuacja u naszych eksporterów. Ona się ustabilizowała – dodaje.

Prof. Elżbieta Adamowicz z SGH uważa, że dane o produkcji należy ocenić pozytywnie: – W październiku wygasają efekty sezonowe, więc dobre jest to, że wartość produkcji kolejny raz wzrosła w ciągu miesiąca. I dodaje, że wartość produkcji w kolejnych miesiącach będzie dodatnia, ale nie wyniknie to tylko z porównania do coraz słabszych wyników sprzed roku, ale też ze stabilizacji w przemyśle.

Aneta Piątkowska, dyr. departamentu analiz ekonomiczny w ministerstwie gospodarki prognozuje, że wartość produkcji w IV kwartale może wynieść 4 proc. w skali roku. – A to jest wynik, który daje podstawę do optymizmu – dodaje.

Ekonomiści uważają, że jeśli w kolejnych miesiącach produkcja nie zahamuje, to możliwy jest nawet ponad 2-proc. wzrost PKB w ostatnim kwartale tego roku.

W porównaniu z sytuacją sprzed roku wartość produkcji wzrosła w 15 branżach przemysłowych, a spadła w 19. Największe spadki są w produkcji maszyn i urządzeń – o 17,7 proc., w wydobywaniu węgla kamiennego i brunatnego – o 17,5 proc., oraz w produkcji wyrobów z metali – o 9,8 proc. Dobre wyniki produkcji zaś wynikają ze wzrostu w proeksportowych branżach: urządzeniach elektrycznych (o 6,5 proc.), wyrobach elektronicznych i optycznych (o 13,0 proc.), komputerach oraz wyrobach z papieru (o 9, 5 proc).

Nieco mniej optymistyczne są dane na temat produkcji budowlano-montażowej. Była ona w październiku wyższa o 2,7 proc. niż przed rokiem i o 7,6 proc. w porównaniu z wrześniem. Jednak po wyeliminowaniu czynników o charakterze sezonowym produkcja ta ukształtowała się na poziomie o 5,3 proc. wyższym niż rok temu i o 0,2 proc niższym niż we wrześniu.

GUS podał też wstępne dane na temat cen produkcji sprzedanej przemysłu. Były o 0,3 proc. wyższe niż w poprzednim miesiącu oraz o 2 proc. w skali roku.

Autopromocja
#NowaRp.pl

Znacznie więcej niż wiedza

ZAPRENUMERUJ

– Firmy chciałyby zacząć podnosić ceny, zresztą tak dzieje się to już w Europie. Ale najprawdopodobniej poczekają do podwyżek cen regulowanych na początku roku i dopiero wtedy zdecydują się na podnoszenie cen swoich produktów i usług – prognozuje prof. Elżbieta Adamowicz z SGH.