Posiadacze jednostek w czasie dwumiesięcznej przerwy stracili 7,3 proc. W tym okresie nie mogli wypłacać pieniędzy z funduszu.

Jak pisaliśmy, paraliż spowodowany był brakiem możliwości wyceny jednostki na skutek wstrzymania notowań na kairskiej giełdzie, gdzie za pośrednictwem funduszy Julius Baer ulokowane było na koniec ubiegłego roku ok. 40 proc. aktywów Noble Fund Africa.

Od początku działalności, czyli mniej więcej od połowy 2010 r., fundusz traci prawie 3 proc.