Same wpłaty w marcu były warte niespełna 400 mln zł, a w całym I kwartale – 1,2 mld zł. W marcu klienci największego na rynku towarzystwa najchętniej kupowali jednostki Pioneer Surowców i Energii oraz Pioneer Pieniężny. Popularny był też Pioneer Obligacji Strategicznych i Pioneer Obligacji Dynamiczna Alokacja.

- Koniec pierwszego kwartału pokazał ogólną tendencję przetasowywania portfeli inwestycyjnych klientów, którzy wypłacali środki przede wszystkim z funduszy polskich obligacji skarbowych i lokowali w fundusze rynków wschodzących, surowcowe, rynku pieniężnego lub obligacji korporacyjnych – komentuje Krzysztof Lewandowski, prezes Pioneer Pekao TFI.

Aktywa funduszy Pioneer Pekao TFI na koniec ubiegłego miesiąca były warte 17,7 mld złotych.