Startuje egzamin ósmoklasisty. Nie można go nie zdać

Pisemnym sprawdzianem z języka polskiego rozpocznie się we wtorek o godzinie 9. trzydniowy egzamin ósmoklasisty. Przystąpi do niego 214 500 ósmoklasistów z ponad 11 190 szkół oraz ponad 11 600 uczniów będących obywatelami Ukrainy z ok. 3 400 szkół.

Aktualizacja: 14.05.2024 11:16 Publikacja: 14.05.2024 07:25

Uczniowie przed egzaminem ósmoklasisty (zdjęcie archiwalne)

Uczniowie przed egzaminem ósmoklasisty (zdjęcie archiwalne)

Foto: PAP/Lech Muszyński

Ten pierwszy obowiązkowy egzamin w życiu uczniowie zdają od roku szkolnego 2018/2019. Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest obowiązkowe do ukończenia szkoły podstawowej, ale nie można go nie zdać, gdyż nie ma minimalnego progu zdawalności. Po co zatem jest przeprowadzany?

Jak wynika z informacji Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, egzamin ósmoklasisty pełni dwie zasadnicze funkcje. Po pierwsze  określa poziom wykształcenia ogólnego uczniów w zakresie obowiązkowych przedmiotów egzaminacyjnych i zapewnia uczniowi, jego rodzicom, nauczycielom oraz władzom oświatowym informację zwrotną na temat tego poziomu wykształcenia. Po drugie, zastępuje egzamin wstępny do szkół ponadpodstawowych, które wykorzystują wyniki egzaminu ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów jako kryteria w procesie rekrutacji, jeżeli liczba kandydatów jest większa niż liczba wolnych miejsc w danej szkole.

Czytaj więcej

Egzamin ósmoklasisty. CKE publikuje najważniejsze informacje

Egzamin ósmoklasisty 2024 — harmonogram 

Egzamin ósmoklasisty jest w całości pisemny. Maksymalna liczba punktów, jaką można zdobyć wynosi 100. W 2024 r. odbędzie się zgodnie z harmonogramem: 

wtorek, 14 maja – język polski, godz. 9:00, czas trwania: 120 minut,

Egzamin składać się będzie z  wypracowania oraz zadań, które sprawdzać będą wiedzę i umiejętności w czterech kategoriach: kształcenie literackie i kulturowe, kształcenie językowe, tworzenie wypowiedzi oraz samokształcenie. Za rozwiązanie wszystkich zadań otrzymać będzie można 45 punktów. 

środa, 15 maja – matematyka, godz. 9:00, czas trwania: 100 minut,

Arkusz egzaminacyjny z matematyki zawiera w pierwszej części zadania zamknięte, a następnie zadania otwarte. Uczeń może za całość   uzyskać 25 punktów, w tym 15 punktów za zadania zamknięte i 10 punktów za zadania otwarte.

czwartek, 16 maja – język obcy nowożytny, godz. 9:00, czas trwania: 90 minut.

Uczeń mógł wybrać tylko jeden język, którego obowiązkowo uczył się w szkole:  angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski lub włoski.  

Największa grupa ósmoklasistów (97,7 proc.) zadeklarowała przystąpienie do egzaminu z języka angielskiego. Drugim najczęściej wybieranym językiem jest język niemiecki (1,9 proc.)  

Spośród uczniów-obywateli Ukrainy największa grupa (75,4 proc. ) zadeklarowała przystąpienie do egzaminu z języka angielskiego. Drugim najczęściej wybieranym językiem jest język rosyjski (23,4 proc.).

Ważne

  • W przypadku uczniów, którym przysługuje dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, czas pracy z poszczególnymi arkuszami może zostać przedłużony o: 60 minut – w przypadku języka polskiego, 50 minut – w przypadku matematyki,  45 minut – w przypadku języka obcego nowożytnego.
  • Do sali egzaminacyjnej nie można wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych, np. telefonów komórkowych, odtwarzaczy mp3, smartwatchy, ani korzystać z nich w tej sali. Złamanie tej zasady będzie skutkować unieważnieniem egzaminu z danego przedmiotu 
  • Uczeń powinien być natomiast wyposażony:

* na egzaminie z j. polskiego i j. obcego nowożytnego w długopis lub pióro z czarnym tuszem (niedozwolone jest korzystanie z długopisów zmazywalnych)

* dodatkowo na egzaminie z matematyki w linijkę.

  • Zdający powinni mieć przy sobie dokument stwierdzający tożsamość (np. legitymację szkolną) i okazać go w razie potrzeby.
  • Uczniowie mogą wnieść do sali egzaminacyjnej małą butelkę wody.
  • Czy można wyjść podczas egzaminu do toalety? Zdający mogą opuszczać salę egzaminacyjną w uzasadnionej sytuacji, po uzyskaniu zezwolenia przewodniczącego zespołu nadzorującego i po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się z innymi osobami, poza osobami udzielającymi pomocy medycznej.
  • Czy podczas egzaminu można pytać nauczycieli o wytłumaczenie zadania egzaminacyjnego? Członkowie zespołu nadzorującego nie mogą udzielać zdającym wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych. Nie mogą również w żaden sposób komentować tych zadań.

Kiedy wyniki egzaminu ósmoklasisty?

Wyniki egzaminu ósmoklasisty  zostaną ogłoszone do 3 lipca 2024 r., tego samego dnia absolwenci będą mogli odebrać zaświadczenia o ukończeniu szkoły podstawowej. 

Natomiast jeszcze w dniu egzaminu  będzie można sprawdzić swoje odpowiedzi, bo arkusze będą publikowane na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych w każdym dniu egzaminu ok. godz. 13:00.

Osoby, które nie przystąpią do egzaminu ósmoklasisty w maju, mogą to zrobić w drugim terminie, w czerwcu.

STATYSTYKA
Egzamin ósmoklasisty w liczbach

W 2024 r. do egzaminu ósmoklasisty zostało zgłoszonych:
- ponad 214 500 uczniów z ponad 11 190 szkół, którzy rozwiążą zadania w ponad 643 500 arkuszach
- ponad 11 600 uczniów będących obywatelami Ukrainy z ok. 3 400 szkół, którzy rozwiążą zadania w ponad 34 800 arkuszach. Na tegoroczny egzamin Centralna Komisja Egzaminacyjna we współpracy z okręgowymi komisjami egzaminacyjnymi przygotowała 215 różnego rodzaju arkuszy, w tym:
- 58 arkuszy z języka polskiego, w tym arkusze z poleceniami w języku ukraińskim i języku polskim,
- 59 arkuszy z matematyki w języku polskim, litewskim oraz ukraińskim,
- 98 arkuszy i 26 płyt z nagraniami z języków obcych nowożytnych, w tym arkusze z poleceniami w języku ukraińskim i języku polskim.

STATYSTYKA
Średnie wyniki egzaminu ósmoklasisty w poprzednich latach

2023 
język polski - 66%
matematyka – 53%
język angielski – 66%
język niemiecki – 53%
2022
język polski - 60%
matematyka – 57%
język angielski – 67%
język niemiecki – 50%
2021
język polski - 60%
matematyka – 47%
język angielski – 66%
język niemiecki – 49%
2020
język polski - 59%
matematyka – 46%
język angielski – 54%
język niemiecki – 46%
2019
język polski - 63%
matematyka – 49%
język angielski – 59%
język niemiecki – 42%

Egzamin ósmoklasisty 2024 — arkusze CKE — odpowiedzi, rozwiązania eksperta

Rp.pl opublikuje dziś i jutro po godzinie 13:00 arkusze egzaminacyjne CKE z egzaminu z języka polskiego i matematyki z odpowiedziami eksperta. Zapraszamy na naszą stronę.

Ten pierwszy obowiązkowy egzamin w życiu uczniowie zdają od roku szkolnego 2018/2019. Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest obowiązkowe do ukończenia szkoły podstawowej, ale nie można go nie zdać, gdyż nie ma minimalnego progu zdawalności. Po co zatem jest przeprowadzany?

Jak wynika z informacji Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, egzamin ósmoklasisty pełni dwie zasadnicze funkcje. Po pierwsze  określa poziom wykształcenia ogólnego uczniów w zakresie obowiązkowych przedmiotów egzaminacyjnych i zapewnia uczniowi, jego rodzicom, nauczycielom oraz władzom oświatowym informację zwrotną na temat tego poziomu wykształcenia. Po drugie, zastępuje egzamin wstępny do szkół ponadpodstawowych, które wykorzystują wyniki egzaminu ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów jako kryteria w procesie rekrutacji, jeżeli liczba kandydatów jest większa niż liczba wolnych miejsc w danej szkole.

Pozostało 85% artykułu
Edukacja
Matura 2024: język polski - poziom rozszerzony. Odpowiedzi eksperta
Edukacja
Matura 2024: geografia - arkusze CKE
Edukacja
Katarzyna Lubnauer: Ostateczna lista lektur będzie gotowa w czerwcu
Edukacja
Egzamin ósmoklasisty 2024: język angielski - arkusze CKE
Edukacja
Matura 2024: matematyka - poziom rozszerzony. Odpowiedzi eksperta