Biofeedback w ocenie zaawansowanej technologicznie odzieży ochronnej

Nieustannie rozwijające się technologie elektroniki noszonej oraz Internetu Rzeczy sprawiają, że stają się one często nieodłącznym elementem wielu aspektów życia, w tym także pracy, której częścią bywają środki ochrony indywidualnej (ŚOI). Nowe technologie mają wiele zalet, jednak nie należy zapominać, że one same w niektórych sytuacjach mogą powodować dodatkowe obciążenie dla użytkownika. W Centralnym Instytucie Ochrony Pracy – Państwowym Instytucie Badawczym (CIOP-PIB) podjęto wyzwanie opracowania nowych metod badawczych umożliwiających obiektywną ocenę wpływu użytkowania odzieży ochronnej na człowieka i jego stan psychofizyczny.

Publikacja: 29.01.2024 08:00

Biofeedback w ocenie zaawansowanej technologicznie odzieży ochronnej

Materiał partnera:

Według analizy przeprowadzonej przez Grand View Research (GVR) wartość rynku tekstyliów inteligentnych w 2022 r. szacowana była na 2,48 mld dolarów, a oczekiwana średnia roczna stopa wzrostu tego rynku do 2030 r. wyniesie 31,3 proc. Prognozy te z jednej strony wynikają ze wzrastającego zainteresowania społeczeństwa elektroniką noszoną m.in. do monitorowania własnych możliwości, zaś z drugiej strony – z dynamicznie rozwijających się zaawansowanych technologii dzięki multidyscyplinarnej współpracy ekspertów z takich dziedzin jak:

inżynieria materiałowa, elektronika i informatyka. Wykorzystanie tych zaawansowanych technologii w tekstyliach pozwala otrzymać produkty o nowych funkcjach, co nie byłyby możliwe przy zastosowaniu tradycyjnych materiałów tekstylnych. Według raportu GVR w 2022 r. dominujący udział w rynku stanowiły tekstylne czujniki, tekstylia luminescencyjne, pozyskujące energię elektryczną, oraz tekstylia termoelektryczne. Jednym z obszarów ich zastosowania jest poprawa bezpieczeństwa i komfortu pracy.

Zaawansowana technologicznie odzież ochronna

Kierunek ten został dostrzeżony przez zespół naukowców z CIOP-PIB, gdzie zrealizowano prace badawcze, których celem była m.in. integracja aktywnych źródeł światła z odzieżą ochronną w celu poprawy widzialności pracowników, wykorzystanie elastycznych modułów fotowoltaicznych dostarczających energię elektryczną do elektroniki stosowanej przez ratowników górskich czy zastosowanie elastycznych modułów termoelektrycznych do indywidualnego chłodzenia pracowników i ich integrację w ramach architektury Internetu Rzeczy do wspomagania zarządzania BHP na placu budowy, wykorzystującej techniki sztucznej inteligencji, w tym uczenia maszynowego.

– Działania mające na celu opracowanie takich rozwiązań podejmujemy we współpracy z innymi jednostkami badawczymi oraz przemysłem, z udziałem pracowników, ponieważ to oni odgrywają kluczową rolę w procesie projektowania – zaznacza kierownik Pracowni Odzieży Ochronnej CIOP-PIB dr inż. Anna Dąbrowska.

Nowe wyzwania badawcze

– Innowacje w odniesieniu do odzieży ochronnej i innych ŚOI wymagają dostosowania istniejących, a także opracowania nowych metod badań, które pozwolą na kompleksową ocenę bezpieczeństwa ich stosowania przez pracowników – podkreśla kierownik Zakładu Ochrony Osobistych CIOP-PIB dr hab. inż. Katarzyna Majchrzycka, prof. instytutu. Na to składają się badania podstawowych właściwości ochronnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, ale także badania użytkowe zaawansowanych technologicznie ŚOI w symulowanych warunkach użytkowania w celu oceny ich funkcjonalności oraz wpływu na stan psychofizyczny człowieka.

Biofeedback w badaniach ŚOI

Dzięki nowoczesnej aparaturze w Laboratorium Badawczo-Demonstracyjnym SMART PPE TESTLAB CIOP-PIB dotychczas realizowane badania ankietowe mogą być rozszerzone o obiektywne metody z zakresu tzw. biofeedbacku. Polegają one na dostarczeniu informacji zwrotnej o stanie fizjologicznym pracownika użytkującego zaawansowane technologicznie ŚOI. Do tego celu wykorzystywany jest m.in. okulograf do badania parametrów okoruchowych podczas użytkowania interfejsów, platforma dynamograficzna do oceny równowagi pracownika w związku z dodatkowym wyposażeniem, inercyjny system do przechwytywania ruchów ciała do oceny mobilności czy aparaty do badania funkcji poznawczych w celu oceny, czy dane wyposażenie nie powoduje np. przeładowania informacyjnego. Pomieszczenie laboratoryjne wyposażone w system sterowania mikroklimatem, oświetleniem, nagłośnieniem i zadymieniem stanowi istotną wartość dodaną prowadzonych badań, umożliwiając lepsze odwzorowanie warunków panujących w środowisku pracy.

Materiał partnera

Materiał partnera:

Według analizy przeprowadzonej przez Grand View Research (GVR) wartość rynku tekstyliów inteligentnych w 2022 r. szacowana była na 2,48 mld dolarów, a oczekiwana średnia roczna stopa wzrostu tego rynku do 2030 r. wyniesie 31,3 proc. Prognozy te z jednej strony wynikają ze wzrastającego zainteresowania społeczeństwa elektroniką noszoną m.in. do monitorowania własnych możliwości, zaś z drugiej strony – z dynamicznie rozwijających się zaawansowanych technologii dzięki multidyscyplinarnej współpracy ekspertów z takich dziedzin jak:

Pozostało 85% artykułu
Dodatki
Różne oblicza zrównoważonego rozwoju
Materiał Promocyjny
Elektrownie jądrowe to naturalny dla Warty obszar zainteresowań
Dodatki
ESG, czyli energia spina gospodarkę
Materiał partnera
ESG w branży deweloperskiej – ROBYG liderem zielonej transformacji
Materiał partnera
Biegaj i pomagaj z PAH, czyli sportowy sposób na wolontariat firmowy
Dodatki
15 lat Fundacji Warbud – Warto Pomagać
Materiał partnera
Ścieżka europejskich jednorożców