Informację podało Biura Rzecznika Praw Obywatelskich. RPO przystąpił w II instancji do  sprawy pana Karola Tendery, który był więźniem obozu w Auschwitz w latach 1943-1944. Polak uznał, że określenie „polskie obozy śmierci" użyte na stronie internetowej ZDF narusza jego dobra osobiste i wytoczył proces niemieckiej telewizji. Sąd rejonowy uznał, że choć dobra osobiste pana Tendery (godność, tożsamość narodowa i godność narodowa) zostały przez ZDF naruszone, to wystarczą listowne przeprosiny i sprostowanie na stronie internetowej.

W opinii RPO przeprosiny ZDF nie były odpowiednie. Ze względu na formę naruszenia - na publicznie dostępnej stronie internetowej - nie można uznać za właściwe przeprosin listownych, skierowanych wyłącznie do powoda (za pośrednictwem jego pełnomocnika). Tak samo adekwatnymi przeprosinami nie było oświadczenie zamieszczone na stronie internetowej na krótko przed rozprawą - stanowiło ono raczej sprostowanie, a nie przeprosiny: nie było skierowane bezpośrednio do pana Tendery, a więc osoby, której dobra osobiste zostały naruszone. Poza tym jest ono niewidoczne po wejściu na stronę główną i dostępne wyłącznie w języku niemieckim.

- Za odpowiedni środek uznać należy zamieszczenie wspomnianych przeprosin na portalu internetowym, na którym pojawiło się twierdzenie o „polskich obozach zagłady Majdanek i Auschwitz" – podkreślił RPO.

W dzisiejszym  wyroku (sygn. akt I ACa 1080/16) Sąd Apelacyjny w Krakowiew całości uwzględnił argumentację RPO i zmienił zaskarżony wyrok. Nakazał pozwanemu zamieszczenie na stronie głównej www.zdf.de, w ramce wyboldowaną czcionką 14 pkt i pozostawienie przez okres całego miesiąca oświadczenia w języku polskim i niemieckim o treści:

„Zweites Deutches Fernsehen, wydawca portalu internetowego www.zdf.de wyraża ubolewanie z powodu pojawienia się w dniu 15 lipca 2013 r. na portalu www.zdf.de w artykule pt. „Verschollene Filmschatze, 1945. Die befreiung der Konzentrationslager", nieprawdziwego i fałszującego historię Narodu Polskiego określenia, sugerującego jakoby obozy zagłady w Majdanku i Auschwitz zostały wybudowane i prowadzone przez Polaków i przeprasza Pana Karola Tenderę, który był więziony w niemieckim obozie koncentracyjnym, za naruszenie jego dóbr osobistych, w szczególności tożsamości narodowej (poczucia przynależności do Narodu Polskiego) i jego godności narodowej".

W uzasadnieniu wyroku Sąd wskazał, że przez określenia "polskie obozy śmierci" były więzień Auschwitz z ofiary staje się sprawcą. Zasadą przy ochronie dóbr osobistych jest, że przeprosiny powinny być kierowane do konkretnej osoby, której dobra osobiste zostały naruszone, w tym samym medium, w którym do naruszenia doszło.