Nowa publikacja zastępuje raport WHO z 2007 r. i zawiera zaktualizowane informacje na temat formuły zapasów w oparciu o rozwój medycyny ratunkowej w ostatniej dekadzie. Kompendium doradza nabywanie leków, które mogą zapobiegać lub zmniejszać poziom substancji promieniotwórczych lub zwiększać ich eliminację z organizmu.

W publikacji WHO przeanalizowano główne elementy wymagane do opracowania, utrzymania i zarządzania krajowymi zapasami środków medycznych, które będą potrzebne w sytuacjach zagrożenia radiologicznego i jądrowego.

Czytaj więcej

Jodek potasu może być dystrybuowany w szkołach

Potencjalne scenariusze rozważane w publikacji obejmują zagrożenia radiologiczne lub jądrowe w elektrowniach jądrowych, placówkach medycznych lub badawczych lub wypadki podczas transportu materiałów promieniotwórczych, a także celowe wykorzystanie materiałów promieniotwórczych.

Nagłe przypadki zagrożenia radiologicznego i nuklearnego mogą skutkować narażeniem na dawki promieniowania dostatecznie wysokie, aby prowadziły do poważnych konsekwencji zdrowotnych, a nawet śmierci. Dlatego niezwykle ważne jest, aby rządy szybko reagowały na takie zagrożenia.

Publikacja koncentruje się na produktach farmaceutycznych stosowanych w leczeniu narażenia na promieniowanie i dotyczy zarządzania takimi zapasami.

Typowy awaryjny zapas ma obejmować następujące leki:

-  Stabilny jod, podawany w celu zapobiegania lub zmniejszania ekspozycji tarczycy na radioaktywny jod;

-  Środki chelatujące - błękit pruski, stosowany w celu usunięcia radioaktywnego cezu z organizmu i DTPA stosowane w leczeniu wewnętrznego zanieczyszczenia radionuklidami transuranu

-  Cytokiny stosowane w łagodzeniu uszkodzenia szpiku kostnego, w przypadku ostrego zespołu popromiennego (ARS)

-  Leki stosowane w leczeniu wymiotów, biegunki i zakażeń.