ZdubelGeoportal nie może publikować numerów ksiąg wieczystych

Główny Geodeta Kraju ma zaprzestać publikowania numerów ksiąg wieczystych na stronie GEOPORTAL II. Takie postanowienie zabezpieczające wydał wczoraj Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Aktualizacja: 07.04.2020 12:09 Publikacja: 07.04.2008 00:01

ZdubelGeoportal nie może publikować numerów ksiąg wieczystych

Foto: Adobe Stock

Jak informowała "Rzeczpospolita, Prezes UODO przeprowadził kontrole w starostwach dotyczące przetwarzania danych z ksiąg wieczystych za pośrednictwem portalu internetowego Geoportal II. Osoby wyszukujące działkę w geoportalu, mogą zobaczyć numer księgi wieczystej. A każdy, kto przez internet przejrzy księgę wieczystą, pozna także numer PESEL właściciela i imiona jego rodziców, a także dane osobowe innych osób, których prawa czy roszczenia ujawnia księga. Właściciele nieruchomości skarżyli się, że to narusza ich prywatność, może ułatwiać kradzież tożsamości i wykorzystanie danych w sposób sprzeczny z prawem.

Część powiatów przestała  udostępniać numery ksiąg wieczystych, lecz - według głównego geodety kraju - bezzasadnie.

Prezes UODO wszczął z urzędu postępowanie wobec Głównego Geodety Kraju, a wczoraj  zobowiązał go do ograniczenia przetwarzania danych osobowych w zakresie numerów ksiąg wieczystych, nakazując zaprzestanie ich publikowania na portalu internetowym GEOPORTAL II (geoportal.gov.pl). Postanowienie obowiązuje do czasu wydania decyzji administracyjnej kończącej postępowanie, a podstawą jego wydania jest "uprawdopodobnienie naruszenia przepisów o ochronie danych oraz zagrożenie spowodowania poważnych i trudnych do usunięcia skutków."

Czytaj także: Każdy w sieci może poznać dane z ksiąg wieczystych

Należy wskazać, że imię i nazwisko, PESEL, informacje zobowiązaniach finansowych, przysługujących prawach czy sposobie pozyskania tytułu prawnego do nieruchomości – to tylko niektóre dane o właścicielu nieruchomości dostępne w księdze wieczystej. Dysponując tym numerem można więc mieć dostęp do zawartych w niej danych, co może prowadzić do zagrożeń dla wielu osób, jak m.in. do ponownego wykorzystania danych niezgodnie z pierwotnymi celami przetwarzania, czy nieuprawnionego profilowania właścicieli nieruchomości. Tymczasem żaden z obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów regulujących kwestie związane z działalnością Głównego Geodety Kraju, nie uprawnia tego organu do upubliczniania w ramach portalu internetowego GEOPORTAL2 danych dotyczących numerów ksiąg wieczystych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dane osobowe to nie tylko informacje, które w sposób bezpośredni identyfikują osobę fizyczną, ale i takie, które pozwalają na jej pośrednią identyfikację. Zatem do danych osobowych należy zaliczyć także numer księgi wieczystej, ponieważ dzięki niemu można uzyskać wiele informacji o właścicielu konkretnej nieruchomości.

- Imię i nazwisko, PESEL, informacje zobowiązaniach finansowych, przysługujących prawach czy sposobie pozyskania tytułu prawnego do nieruchomości – to tylko niektóre dane o właścicielu nieruchomości dostępne w księdze wieczystej. Dysponując tym numerem można więc mieć dostęp do zawartych w niej danych, co może prowadzić do zagrożeń dla wielu osób, jak m.in. do ponownego wykorzystania danych niezgodnie z pierwotnymi celami przetwarzania, czy nieuprawnionego profilowania właścicieli nieruchomości. Tymczasem żaden z obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów regulujących kwestie związane z działalnością Głównego Geodety Kraju, nie uprawnia tego organu do upubliczniania w ramach portalu internetowego GEOPORTAL2 danych dotyczących numerów ksiąg wieczystych - wskazuje Prezes UODO.

Dodaje, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dane osobowe to nie tylko informacje, które w sposób bezpośredni identyfikują osobę fizyczną, ale i takie, które pozwalają na jej pośrednią identyfikację.

- Zatem do danych osobowych należy zaliczyć także numer księgi wieczystej, ponieważ dzięki niemu można uzyskać wiele informacji o właścicielu konkretnej nieruchomości -  twierdzi PUODO.

Przeciwko Głównemu Geodecie Kraju toczy się także postępowanie ws. administracyjnej kary pieniężnej za brak współpracy z Prezesem UODO w ramach wykonywania przez niego uprawnień kontrolnych. Na początku marca  Główny Geodeta Kraju odmówił zgody na przeprowadzenie czynności kontrolnych przez UODO.  Prezes UODO złożył zawiadomienie do Prokuratury Rejonowej Warszawa – Śródmieście w tej sprawie.

Prezes UODO przypomina, że on, a także jego poprzednik, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, wielokrotnie występował o podjęcie inicjatywy ustawodawczej albo o wydanie lub zmianę aktów prawnych w sprawach dotyczących udostępniania przez właściwe organy danych osobowych w postaci numerów ksiąg wieczystych.

Jak informowała "Rzeczpospolita, Prezes UODO przeprowadził kontrole w starostwach dotyczące przetwarzania danych z ksiąg wieczystych za pośrednictwem portalu internetowego Geoportal II. Osoby wyszukujące działkę w geoportalu, mogą zobaczyć numer księgi wieczystej. A każdy, kto przez internet przejrzy księgę wieczystą, pozna także numer PESEL właściciela i imiona jego rodziców, a także dane osobowe innych osób, których prawa czy roszczenia ujawnia księga. Właściciele nieruchomości skarżyli się, że to narusza ich prywatność, może ułatwiać kradzież tożsamości i wykorzystanie danych w sposób sprzeczny z prawem.

Pozostało 86% artykułu
Nieruchomości
Sąsiad zajrzy nam przez płot? Zmiany w prawie budowlanym i budowanie bliżej siebie
Sądy i trybunały
Izba Cywilna SN zbada pytania Ziobry o tryb korekty płci. Choć Bodnar je wycofał
W sądzie i w urzędzie
Sądy nie chcą nagrań z samochodowej kamerki. Jest propozycja
Spadki i darowizny
Wzięła darowiznę i poszła swoją drogą. SN rozstrzygnął spór babci z wnuczką
Prawo pracy
Praca zdalna w odwrocie. Nowe przepisy nie pomogły
Prawo karne
Nie tylko Collegium Humanum. Rektorzy trzech uczelni zatrzymani przez CBA