Numer księgi wieczystej a dane osobowe. Sprawa dzieli urzędy

"Numer księgi wieczystej pozwala pozyskać dane osobowe – potwierdza to także RPO" - napisał w komunikacie Urząd Ochrony Danych Osobowych, którego Prezes toczy z Głównym Geodetą Kraju (GGK) spór o ujawnianie na GEOPORTALU numerów ksiąg wieczystych. RPO twierdzi jednak, że nie zajął w tej sprawie stanowiska i czeka na rozstrzygnięcie NSA.

Publikacja: 23.03.2022 13:57

Numer księgi wieczystej a dane osobowe. Sprawa dzieli urzędy

Foto: geoportal.gov.pl

GEOPORTAL2 to aplikacja umożliwiająca przeglądanie i wyszukiwanie danych dotyczących nieruchomości. Dzięki niej można przeglądać mapy i znaleźć  na nich daną nieruchomość, a następnie uzyskać podstawowe informacje na jej temat. W przypadku wielu nieruchomości dostępny jest także numer księgi wieczystej, co kwestionuje Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Jego zdaniem, ujawnienie numeru księgi wieczystej każdemu zainteresowanemu umożliwia zdobycie w łatwy sposób takich danych jak np. imiona, nazwiska, imiona rodziców, numer PESEL, adres nieruchomości. To zaś stwarza ryzyko przestępczego wykorzystywania tych danych, jak choćby tzw. kradzież tożsamości, czyli podszywanie się pod daną osobę.

Dlatego w  decyzji administracyjnej z 24 sierpnia 2020 r. PUODO nakazał GGK zaprzestanie udostępniania na portalu GEOPORTAL2 danych osobowych w zakresie numerów ksiąg wieczystych pozyskanych z ewidencji gruntów i budynków. UODO nałożył również na GGK karę pieniężną w wysokości 100 tys. zł za to, iż w związku z ujawnianiem numerów ksiąg wieczystych naruszono zasady zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych. Udostępnianie tych danych było w ocenie PUODO umyślne i bez podstawy prawnej.

Kara została zaskarżona przez GGK do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ale ten skargę oddalił wyrokiem zz 5 maja 2022 r. (sygn. akt. II SA/Wa 2222/20). GGK Waldemar Izdebski zapowiedział odwołanie do NSA.

To druga kara nałożona przez organ nadzorczy na GGK.  W lipcu 2020 r. Prezes UODO ukarał GGK za to, że nie współpracował w trakcie tej kontroli, m.in. nie zapewnił kontrolerom UODO dostępu do pomieszczeń, sprzętu i środków służących do przetwarzania danych osobowych oraz dostępu do danych osobowych i informacji (kontrola dotyczyła dostępu do danych osobowych zawartych w księgach wieczystych przez GEOPORTAL). Ta kara również została nałożona w maksymalnej wysokości 100 tys. zł. I także została zaskarżona. 23 lutego 2021 r. WSA w Warszawie oddalił ją na posiedzeniu niejawnym (sygn. akt. II SA/Wa 1746/20).

Wyroki WSA są nieprawomocne. Główny Geodeta Kraju zapowiedział odwołanie do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Jak informuje UODO, Prezes tego urzędu z zadowoleniem przyjął informację, że Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił uwagę na problem ujawniania numerów ksiąg wieczystych podczas spotkania z Głównym Geodetą Kraju. RPO przedstawił swoją ocenę, zgodnie z którą „powszechny dostęp do tak szczegółowych danych osób, którym te prawa przysługują, godził w autonomię informacyjną jednostki, istotnie ją ograniczając.”

"UODO od samego początku w sprawie z GGK zwracał uwagę na to, iż numery ksiąg wieczystych przetwarzane w serwisie www.geoportal.gov.pl stanowią dane osobowe. Zgodnie z RODO „dane osobowe” oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej" - czytamy w komunikacie UODO.

Czytaj więcej

Spór między Głównym Geodetą Kraju a Prezesem UODO rozstrzygnie NSA

 Następnego dnia po publikacji komunikatu PUODO, w sprawie zabrał głos RPO.

"Rzecznik Praw Obywatelskich nie zajął stanowiska w sprawie problemu ujawniania na Geoportalu numerów ksiąg wieczystych. Zmuszeni jesteśmy raz jeszcze podkreślić ten fakt w związku z nieporozumieniem, jakie wynikło po spotkaniu RPO Marcina Wiącka z głównym geodetą kraju Waldemarem Izdebskim 9 marca 2022 r. i informacjami, które pojawiły się w niektórych portalach, powielanymi w mediach." - czytamy na stronie Biura RPO.

Jak wyjaśniono, w trakcie spotkania RPO i GGK  temat udostępniania na stronie geoportal.gov.pl informacji o numerach ksiąg wieczystych, pozyskanych z ewidencji gruntów i budynków.  "Sprawa ta jest analizowana przez Rzecznika, który nie ingeruje w spór. Nie przedstawił też dotychczas stanowiska w sporze i czeka na jego rozstrzygnięcie przez NSA" - informuje Biuro Rzecznika.

W komunikacie podkreślono też, że choć w latach ubiegłych Biuro RPO badało sprawę samego dostępu do numeru księgi wieczystej w kontekście zapewnienia ochrony danych osobowych uprawnionym podmiotom, to analiza ta nie dotyczyła udostępniania tych danych na Geoportalu, gdyż wówczas portal ten nie posiadał takiej funkcjonalności.

"Wobec tego, w chwili obecnej nie istnieją podstawy do twierdzenia, że RPO podziela stanowisko PUODO w nierozstrzygniętym dotąd sporze dotyczącym problemu ujawniania na GEOPORTALU numerów ksiąg wieczystych" - wskazuje Biuro RPO.

GEOPORTAL2 to aplikacja umożliwiająca przeglądanie i wyszukiwanie danych dotyczących nieruchomości. Dzięki niej można przeglądać mapy i znaleźć  na nich daną nieruchomość, a następnie uzyskać podstawowe informacje na jej temat. W przypadku wielu nieruchomości dostępny jest także numer księgi wieczystej, co kwestionuje Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Jego zdaniem, ujawnienie numeru księgi wieczystej każdemu zainteresowanemu umożliwia zdobycie w łatwy sposób takich danych jak np. imiona, nazwiska, imiona rodziców, numer PESEL, adres nieruchomości. To zaś stwarza ryzyko przestępczego wykorzystywania tych danych, jak choćby tzw. kradzież tożsamości, czyli podszywanie się pod daną osobę.

Pozostało 87% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Nieruchomości
Co można wybudować bez pozwolenia na własnej posesji? Garaż? A może oczko wodne?
Zawody prawnicze
Prokuratorzy zaniepokojeni poleceniem prokuratora krajowego ws. Andrija K.
Zawody prawnicze
Nieoczekiwana zmiana miejsc na podium rankingu kancelarii prawniczych
Prawo dla Ciebie
Trybunał: ustawa przyjęta bez Kamińskiego i Wąsika jest niezgodna z konstytucją
Akcje Specjalne
Firmy chcą działać w sposób zrównoważony
Sądy i trybunały
Andrzej Duda powołał Mikołaja Pawlaka na sędziego
Materiał Promocyjny
Sztuczna inteligencja może być wykorzystywana w każdej branży