Bundesbank przyznaje: Niemcy w recesji

Gospodarka Niemiec zaczęła rok w warunkach recesji, a etap słabego rozwoju utrzyma się dłużej — ogłosił Bundesbank w comiesięcznym raporcie.

Publikacja: 20.02.2024 17:39

Gospodarka Niemiec zaczęła rok w warunkach recesji

Gospodarka Niemiec zaczęła rok w warunkach recesji

Foto: Reuters

Od inwazji Rosji na Ukrainę dwa lata temu największa gospodarka europejska odczuwa wzrost cen nośników energii, a jej rozległy sektor przemysłu notuje od czterech kolejnych kwartałów zastój albo spadek wzrostu, co ma wpływ na całą strefę euro.

Czytaj więcej

Eurostat: Euroland uniknął recesji w 2023 roku

Niemiecka produkcja zahamuje

Niektóre negatywne czynniki będą widoczne w I kwartale tego roku, nie pozwalając na ożywienie. Zagraniczny popyt na wyroby przemysłowe zmalał ostatnio w dużym stopniu, konsumenci będą nadal ostrożni w wydawaniu pieniędzy, wyższe koszty pożyczek mogą ograniczyć krajowe inwestycje. Na dodatek, utrzymuje się duża niepewność dotycząca klimatu i polityki transformacji. Ponadto nie można też wykluczyć wpływu na produkcję różnych strajków, pracowników kolei i lotnictwa — ocenia niemiecki bank centralny.

Produkcja może znowu lekko zmaleć w I kwartale. Wraz z drugim kolejnym spadkiem produktu krajowego niemiecka gospodarka wpadnie w techniczną recesję — wyciąga wiosek Bundesbank.

Czytaj więcej

Japonia przegrała z Niemcami, ale jej giełda jest bliska rekordu

Tańsza energia obniży inflację w Niemczech

Jego raport zwraca uwagę na tendencję spadkową inflacji w IV kwartale. Ta tendencja utrzymała się w styczniu, wzrost cen według metodologii HIPC wyniósł 3,1 proc. wobec wcześniej 3,8 proc., na skutek ustawy o pomocy dla komunalnych użytkowników gazu. Jedynie inflacja bazowa utrzymała się bez zmiany na poziomie 3,4 proc. Inflacja konsumencka wyniosła tylko 0,2 proc. w IV kwartale, w pierwszym wyniesie 0,7 proc. Bank zakłada dalsze obniżanie inflacji w następnych miesiącach dzięki tańszej energii i lokalnemu transportowi publicznemu.

Duży deficyt Funduszu Klimatu i Transformacji pozostał bez zmiany, mimo werdyktu Trybunału Konstytucyjnego o zmniejszeniu jego rezerw o 60 mld euro. Rząd czekają z związku z tym kolejne trudne decyzje korygujące wydatki.

Czytaj więcej

Niemcy: zerowy wzrost czy nadal recesja?

Bez wzrostu bezrobocia

Utrzymujący się dłużej spadek działalności gospodarczej miał dotąd łagodny wpływ na rynek pracy. W IV kwartale zatrudnienie nieco wzrosło, liczba wolnych miejsc pracy ustabilizowała się. Nie ma oznak dużego pogorszenia się (wzrostu bezrobocia), ani też trwałego zwiększenia zatrudnienia i spadku bezrobocia. Po wzroście płac w IV kwartale o 3,6 proc. dotychczas uzgodnione układy zbiorowe przewidują znaczny wzrost płac w tym i w następnym roku. Postulaty związków zawodowych są bardzo duże, częściowo pokrywają wcześniejszą utratę realnych zarobków.

Czytaj więcej

Czuć poprawę w europejskim przemyśle. Wskaźnik PMI najwyżej od pół roku

Deficyt budżetowy mniejszy mimo wyższych wydatków na obronność

W 2023 r. poprawił się stan finansów publicznych: deficyt budżetowy zmalał do 2 proc. PKB, a zadłużenie finansów publicznych w III kwartale — do niecałych 65 proc. Nie jest to skutek nowych działań oszczędnościowych, ale zaprzestania przez rząd doraźnych działań w walce z pandemią. Mniejszy pobór podatków i większe wydatki na obronię wpłynęły na wzrost deficytu. W tym roku znów zmaleje, bo znikną działania podejmowane na walkę z kryzysem energetycznym. Łatwiejsza też będzie polityka fiskalna rządu.

Generalnie, etap słabości gospodarki niemieckiej trwający od początku agresji Rosji na Ukrainę, będzie kontynuowany — przewiduje Bundesbank.

Od inwazji Rosji na Ukrainę dwa lata temu największa gospodarka europejska odczuwa wzrost cen nośników energii, a jej rozległy sektor przemysłu notuje od czterech kolejnych kwartałów zastój albo spadek wzrostu, co ma wpływ na całą strefę euro.

Niemiecka produkcja zahamuje

Pozostało 93% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Dane gospodarcze
GUS: płace wciąż rosną. Z zatrudnieniem nie jest tak dobrze
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
Dane gospodarcze
Najnowsze dane z produkcji. Jest gorzej niż marcu
Dane gospodarcze
Bułgaria spóźni się o kilka miesięcy z wejściem do strefy euro. Powodem inflacja
Dane gospodarcze
GUS: PKB bez niespodzianek
Dane gospodarcze
Konsumenci ruszą do sklepów? Coraz wiekszy optymizm