Słabo wypadł wstępny odczyt PMI dla przemysłu strefy euro. Spadł on z 43,4 pkt do 43 pkt, podczas gdy średnio prognozowano jego wzrost do 43,7 pkt. Wskaźnik dla sektora usług zniżkował natomiast z 48,7 pkt do 47,8 pkt, a oczekiwano, że pozostanie on na wrześniowym poziomie. 

Dosyć słabe dane napłynęły również z dwóch największych gospodarek eurolandu. PMI dla niemieckiego przemysłu wzrósł co prawda nieco bardziej niż oczekiwano, z 39,6 pkt do 40,7 pkt, ale wskaźnik dla branży usługowej spadł "na recesyjne terytorium" z 50,3 pkt do 48 pkt. Negatywnie zaskoczył również indeks GfK mierzący nastroje konsumenckie w Niemczech. Spadł on minus 26,7 pkt w październiku do minus 28,1 pkt w odczycie na listopad, a spodziewano się wzrostu do minus 26,5 pkt. We Francji usługowy PMI wzrósł z 44,4 pkt do 46,1 pkt, podczas gdy średnio oczekiwano zwyżki tylko do 44,6 pkt. Wskaźnik dla przemysłu spadł jednak z 44,2 pkt do 42,6 pkt, a prognozowano jego wzrost do 44,8 pkt.

Czytaj więcej

Strefa euro minęła dołek recesji. Zapaść w przemyśle francuskim

- Sytuacja w strefie euro była zła, a jeszcze się pogarsza. Przemysł doświadcza załamania koniunktury od szesnastu miesięcy, usługi od trzech, a oba główne indeksy PMI doświadczyły kolejnego spadku. Dodatkowo niemal wszystkie ich subindeksy konsekwentnie wskazują w dół. Ogólnie wskazuje to na kolejny słaby kwartał. Nie zaskoczyłoby nas, gdyby w drugiej połowie roku doszło do łagodnej recesji w strefie euro, podczas której PKB spadałby przez dwa kwartały - twierdzi Cyrus de la Rubia, główny ekonomista Hamburg Commercial Banku, czyli instytucji, która brała udział w tworzeniu najnowszych sondaży PMI.  

Strefie euro udawało się jak dotąd w tym roku unikać recesji, ale doświadczała ona słabego wzrostu gospodarczego. Jej PKB wzrósł zarówno w pierwszym jak i w drugim kwartale o 0,1 proc. kw./kw., po tym jak w ostatnich trzech miesiącach 2022 r. skurczył się on o 0,1 proc. Niemcy były natomiast w technicznej recesji na przełomie roku. Ich PKB spadł w czwartym kwartale 2022 r. o 0,4 proc., w pierwszych trzech miesiącach 2023 r. zmniejszył się o 0,1 proc., a w drugim kwartale wzrost niemieckiego PKB był zerowy. Bundesbank ostrzegł w poniedziałek, że trzeci kwartał najprawdopodobniej przyniesie skurczenie się gospodarki. Tymczasem gospodarka Francji powiększyła się w drugim kwartale o 0,5 proc., po wzroście w pierwszym o 0,1 proc.