Recesja w przemyśle znów się pogłębiła. Nastroje najniżej od listopada

Najgłębszy od początku roku spadek wolumenu zamówień zmusił polskie firmy przemysłowe do ograniczenia produkcji. Pozytywny skutek uboczny recesji w przemyśle to zdecydowane obniżki cen.

Publikacja: 03.07.2023 10:04

Recesja w przemyśle znów się pogłębiła. Nastroje najniżej od listopada

Foto: Adobe Stock

Taki obraz sytuacji w polskim przemyśle przetwórczym w czerwcu maluje PMI, wskaźnik bazujący na ankiecie wśród menedżerów logistyki około 250 przedsiębiorstw.

Czytaj więcej

Koniunktura w przemyśle się poprawiła, ale firmy mają coraz mniej zamówień

Jak podała w poniedziałek firma S&P, w czerwcu PMI zmalał do najniższego od listopada poziomu 45,1 pkt z 47 pkt w maju. Ankietowani przez „Parkiet” ekonomiści, znając już wstępne czerwcowe dane o kondycji przemysłu w strefie euro, spodziewali się zniżki tego wskaźnika, ale na ogół mniejszej. Przeciętnie oczekiwali wyniku na poziomie 46,5 pkt.

Słabość PMI. Ograniczenie produkcji największe od siedmiu miesięcy

PMI od maja ub.r. utrzymuje się wyraźnie poniżej 50 pkt, co teoretycznie oznacza, że koniunktura w przemyśle przetwórczym pogorsza się w ujęciu miesiąc do miesiąca. Dystans od tej granicy to miara tempa tego pogorszenia. W tym świetle w czerwcu recesja w przemyśle, która w maju zdawała się odpuszczać, ponownie się pogłębiła.

PMI obliczany jest na podstawie odpowiedzi menedżerów firm na pytania dotyczące zmian (w stosunku do poprzedniego miesiąca) produkcji, wartości zamówień, zatrudnienia, czasu dostaw i zapasów. Z najnowszej ankiety wynika, że w czerwcu już 16 miesiąc z rzędu więcej firm zgłosiło spadek wolumenu zamówień niż jego wzrost. Co więcej, przewaga przedsiębiorstw raportujących spadek popytu była największa od początku roku. Jako istotne źródło słabości popytu menedżerowie wskazywali często Niemcy.

Osłabienie popytu, a także dążenie do zmniejszenia zapasów gotowych towarów, wymusiło ponowne ograniczenie produkcji – największe od siedmiu miesięcy. Stany magazynowe zmniejszyły się w efekcie najbardziej od dwóch lat.

Czytaj więcej

Fala zwolnień opada, zanim na dobre wezbrała

Pozytywne konsekwencje spowolnienia w przemyśle

W reakcji na słabość popytu, firmy przemysłowe ponownie – już 13 raz z rzędu – zmniejszyły zatrudnienie. Zmiana nie była jednak duża, a przedsiębiorstwa tłumaczyły ją również odejściami pracowników i trudnościami ze znalezieniem nowych. Polskie firmy przemysłowe w horyzoncie 12 miesięcy spodziewają się jednak na ogół odbicia popytu, co sprzyja „chomikowaniu” pracowników.

Spowolnienie w przemyśle ma pewne pozytywne konsekwencje. W czerwcu ponownie wyraźnie skrócił się czas oczekiwania na dostawy materiałów i komponentów. To pokłosie odblokowania łańcuchów dostaw, które częściowo można wiązać właśnie z osłabieniem popytu w globalnym przemyśle. W połączeniu z korektą na rynku surowców, doprowadziło to do spadku cen komponentów oraz najgłębszego w historii PMI (sięga 1997 r.) spadku cen wyrobów gotowych (w porównaniu do poprzedniego miesiąca).

Czytaj więcej

W polskim przemyśle zagościła deflacja

Wpisuje się to w oczekiwania ekonomistów, że hamował będzie nadal wzrost wskaźnika cen produkcji sprzedanej (PPI). Jego majowa zwyżka o 3,1 proc. rok do roku była najmniejsza od lutego 2021 r. W czerwcu, jak szacują ankietowani przez „Parkiet” ekonomiści, PPI wzrósł już tylko o 0,7 proc. rok do roku.

Taki obraz sytuacji w polskim przemyśle przetwórczym w czerwcu maluje PMI, wskaźnik bazujący na ankiecie wśród menedżerów logistyki około 250 przedsiębiorstw.

Jak podała w poniedziałek firma S&P, w czerwcu PMI zmalał do najniższego od listopada poziomu 45,1 pkt z 47 pkt w maju. Ankietowani przez „Parkiet” ekonomiści, znając już wstępne czerwcowe dane o kondycji przemysłu w strefie euro, spodziewali się zniżki tego wskaźnika, ale na ogół mniejszej. Przeciętnie oczekiwali wyniku na poziomie 46,5 pkt.

Pozostało 86% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Dane gospodarcze
GUS podał najnowsze dane o bezrobociu
Materiał Promocyjny
Zrównoważony transport miejski w Polsce Wschodniej: program Fundusze Europejskie
Dane gospodarcze
Polacy nie wierzą w niską inflację GUS. Nawet wyborcy PiS
Dane gospodarcze
Strefa euro minęła dołek recesji. Zapaść w przemyśle francuskim
Dane gospodarcze
Turcja desperacko broni liry. Podwyżka stóp do 30 procent
Materiał Promocyjny
Politechnika Śląska uruchamia sieć kampusową 5G
Dane gospodarcze
Bankierzy wyraźnie hamują. Bank Anglii też przerwał cykl podwyżek stóp
Dane gospodarcze
Szwajcarski bank centralny zdziwił rynek. Ważna decyzja dla frankowiczów