Niemiecki przemysł wciąż w dołku

Po fatalnym w niemieckim przemyśle marcu – spadek zamówień o ponad 10 proc. m/m – w kwietniu nie było dużo lepiej: zamiast odrobić część strat, zamówienia spadły o 0,4 proc. m/m.

Publikacja: 06.06.2023 11:55

Niemiecki przemysł wciąż w dołku

Foto: Bloomberg

Według wstępnych danych Federalnego Urzędu Statystycznego (Destatis), realne (skorygowane o ceny) nowe zamówienia w przemyśle spadły o 0,4 proc. w ujęciu sezonowym i kalendarzowym w kwietniu w porównaniu z marcem. W marcu nowe zamówienia spadły o 10,9 proc. (dane wstępne: -10,7 proc.). Patrząc na mniej zmienną średnią z trzech miesięcy, nowe zamówienia były o 2,3 proc. niższe w ciągu ostatnich trzech miesięcy niż w poprzednich trzech. Wyłączając zamówienia na dużą skalę, w kwietniu 2023 r. nastąpił wzrost o 1,4 proc. w porównaniu z poprzednim miesiącem.

W przemyśle wytwórczym nastąpiły bardzo różne zmiany w sektorach gospodarki. Szczególnie silny negatywny wpływ na ogólny rozwój nowych zamówień miał sektor produkcja maszyn i urządzeń (-6,2 proc. w porównaniu do marca po uwzględnieniu czynników sezonowych i kalendarzowych) oraz sektor budowy pojazdów różnych (-34,0 proc.). Sektor budowy różnych pojazdów obejmuje budowę statków, pojazdów szynowych, samolotów, statków kosmicznych i pojazdów wojskowych. Z kolei sektor produkcji sprzętu elektrycznego (+12,0 proc.) oraz sektor produkcji pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (+2,4 proc.) wykazały pozytywny rozwój nowych zamówień.

Czytaj więcej

Eurostat: bezrobocie w Polsce bez zmian, w strefie euro nieco spadło

Podczas gdy nowe zamówienia w sektorze dóbr konsumpcyjnych spadły o 2,5 proc., a w sektorze dóbr inwestycyjnych o 1,7 proc. w kwietniu 2023 r. w porównaniu z poprzednim miesiącem, nowe zamówienia w sektorze dóbr pośrednich wzrosły o 2,3 proc.

Zamówienia krajowe wzrosły o 1,6 proc., podczas gdy zamówienia zagraniczne spadły o 1,8 proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca. Tutaj nowe zamówienia z reszty świata spadły o 1,1 proc., a zamówienia ze strefy euro o 2,7 proc.

Według wstępnych danych realne obroty w przetwórstwie przemysłowym (wyrównane sezonowo i kalendarzowo) spadły o 1,2 proc. w kwietniu 2023 r. w porównaniu z marcem 2023 r. Rewizja wstępnych danych wykazała spadek o 2,2 proc. w marcu 2023 r. od lutego 2023 r. (dane wstępne: - 2,9 proc.). Obroty wyrównane kalendarzowo w kwietniu 2023 roku były o 2,9 proc. wyższe niż w kwietniu 2022 roku.

Według wstępnych danych Federalnego Urzędu Statystycznego (Destatis), realne (skorygowane o ceny) nowe zamówienia w przemyśle spadły o 0,4 proc. w ujęciu sezonowym i kalendarzowym w kwietniu w porównaniu z marcem. W marcu nowe zamówienia spadły o 10,9 proc. (dane wstępne: -10,7 proc.). Patrząc na mniej zmienną średnią z trzech miesięcy, nowe zamówienia były o 2,3 proc. niższe w ciągu ostatnich trzech miesięcy niż w poprzednich trzech. Wyłączając zamówienia na dużą skalę, w kwietniu 2023 r. nastąpił wzrost o 1,4 proc. w porównaniu z poprzednim miesiącem.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Dane gospodarcze
PKB Japonii skurczył się w pierwszym kwartale
Dane gospodarcze
Prognozy gospodarcze dla UE: wraca koniunktura, ale ryzyko pozostaje
Dane gospodarcze
Amerykańska inflacja już niestraszna inwestorom
Dane gospodarcze
Inflacja w USA nie sprawiła przykrej niespodzianki inwestorom
Dane gospodarcze
Prognozy gospodarcze dla UE: wraca koniunktura, ale ryzyko pozostaje